Jaktnyheter

Korpar attackerar får – nu blir det skyddsjakt

Korpar attackerar får och ska skjutas. Arkivbild: Gettyimages

Det blir skyddsjakt på korpar på två fastigheter utanför Västerås. Korparna har satt i system att ge sig på får på gårdarna.

"}}

I länsstyrelsens beslut om skyddsjakt framgår det att korpar attackerar sätter sig på ryggarna på fåren och hackar upp sår. Fåren har ingen möjlighet att försvara sig och skrämselinsatser har inte fått slut på korparnas attacker.

Fårägarna har vissa perioder tvingats stalla in fåren för att behandla deras skador.

”Länsstyrelsen gör bedömningen att de skador som korparna orsakat, och kan komma att orsaka framöver på fåren, är allvarliga. Länsstyrelsen bedömer att det inte finns några andra lämpliga lösningar. Skyddsjakt kan därför i detta fall beviljas…”, skriver länsstyrelsen i Västmanland.

Länsstyrelsens krav

25 korpar får skjutas men länsstyrelsen sätter upp en detaljerad kravspecifikation på hur jakten ska gå till:

  1. Markägare och jakträttshavare ska ha lämnat sitt tillstånd till jakten innan den påbörjas
  2. Jakten ska bedrivas på korpar i flock om minst 3 individer.
  3. När ett djur fällts ska det gå minst 1 dag innan nästa djur får fällas.
  4. Jakten ska ske i kombination med andra skadeförebyggande åtgärder som till exempel uppsättning av skrämselfigurer eller ljud- och ljusskrämmor.
  5. Jakten får endast bedrivas som smyg-, vak- eller vaktjakt.
  6. En jaktledare ska utses innan jakten påbörjas.
  7. Den utsedde jaktledaren samt den eller de jägare som utses bedriva jakten är ansvariga för att jakten bedrivs enligt detta tillstånd.
  8. Fällda djur tillfaller de jakträttshavare som bedrivit skyddsjakten.
  9. Jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som övrigt djurliv och allmänheten i reservatet.
  10. Du ska senast den 15 november 2021 rapportera till Länsstyrelsen antalet korpar som fällts med stöd av detta tillstånd, fälldatum, skadeförebyggande åtgärder samt effekten av jakten.

Wikipedia skriver att en vuxen korp är 54–67 centimeter lång och har ett vingspann på 115–130 centimeter

De båda gårdarna ligger på Ängsö utanför Västerås.