Jaktnyheter

Konflikt på högsta nivå om Jämtlands järvar

Landshövding Jöran Hägglund är kritisk till att Naturvårdsverket tagit av länsstyrelsen i Jämtland beslutanderätten om skyddsjakt på järv. Foto: Istock och Länsstyrelsen Jämtland
Jämtland (JJ) Landshövdingen i Jämtland, Jöran Hägglund, riktar skarp kritik mot Naturvårdssverket. Det strider mot Riksdagens beslut att länsstyrelsens personal i Jämtland inte längre får besluta om skyddsjakt på järv, säger Hägglund i Jaktjournalens webbradio.
Länsstyrelsen i Jämtland fattade beslut om förebyggande skyddsjakt på 13 järvar. Detta för att förhindra allvarlig skada på renskötseln. Reaktionen från Naturvårdsverket blev att ta av länet befogenheten att besluta om skyddsjakt på järv. Det får nu landshövding Jöran Hägglund att kräva enskilda överläggningar med Naturvårdsverkets generaldirektör, Björn Risinger.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21