Jaktnyheter

Konflikt i projektet som ska dämpa rovdjurskonflikter

Det har uppstått konflikt i forskningsprojektet som ska dämpa konflikter kring exempelvis varg. Foto: Gettyimages
Värmland (JJ) Det har uppstått konflikt i forskningsprojektet Grensevilt. Mellanskogs representant i Värmland hoppar av och riktar skarp kritik mot forskarna.
Nya Wermlands-Tidningen, NWT, rapporterar att Christer Karphammar, länsviltansvarig i Mellanskog Värmland, lämnar forskningsprojektet på grund av sammansättningen av deltagande organisationer. Mellanskog fick agera på egen hand för att få vara med. – Däremot var det självklart för projektledningen att bjuda in Rovdjursföreningen. Deras företrädare är lika oresonliga i debatten om varg som Jägarnas Riksförbund är med sin nolltolerans. Jag kan inte se på vilket sätt sådana organisationer kan bidra till syftet med resursgruppen, än mindre målet om inkluderande och konfliktreducerande förvaltning, säger Christer Karphammar till NWT.

”Ser ut att få motsatt effekt”

Grensevilt startades just för att bidra med kunskap för en bättre gränsöverskridande förvaltning av älg, varg och järv – i samklang med kulturarv, jakt och skogsbruk, och naturarv. Det är Sveriges Lantbruksuniversitet och norska Høgskolen i Innlandet som driver projektet. Christer Karphammar anser att det är slöseri med pengar att EU lägger 12 miljoner kronor av de 20 miljoner kronor som projektet kostar. – Totalt handlar det om brist i projektets vetenskapliga grund och research. Det som skulle leda fram till konfliktdämpning mellan olika intressen ser ut att få motsatt effekt, säger han till NWT. Den svenska projektledaren, Camilla Wikenros, beklagar att Mellanskog hoppar av. – Vi har varit noggranna när det gäller förarbetet. Karphammars kritik att projektet inte är vetenskapligt belagt för stå för honom själv. Vi tycker annorlunda, säger Camilla Wikenros till NWT.