Jaktnyheter

Uppdaterad: Kolsvarta tänder och endast knappar på huvudet

Det ser ut som om älgen målat tänderna med tjära. Foto: Kjell Brännström
Under älgjaktens andra dag inom Ängesbyns viltvårdsområde, strax utanför Luleå, sköts en älgtjur. Laget trodde det var en fjoling innan de såg tänderna och blev minst sagt överraskade.  Nu har forskare studerat bilder på älgen.
Älgen sköts av en passkytten Jens Johansson som uppfattade det som en fjoling, men när älgen passades såg jägarna att den inte var så liten. Jakten fortsatte, inget mer sköts och småningom samlades jaktlaget för tillvaratagande och lunch vid slaktboden. Eftersom alla, vid åsynen av de knappt synliga hornen, utgick ifrån att det rörde sig om en fjoling dröjde det innan sinnena började fungera. Först tyckte någon att älgen var lite för stor, en annan att huvudet inte riktigt stämde och till sist skar jaktledaren Roger Lundqvist, som var mest brydd, ett snitt genom älgens kind för att kunna se tänderna. Då blottades två kolsvarta rader av nednötta tänder. Ingen i jaktlaget hade sett en älg med liknande tandstatus. Detta kunde omöjligen vara en fjoling, därför beslöts att försöka åldersbestämma älgen.

Tio år gammal

Roger Lundqvist sågade lös och tog med ena underkäken. En noggrann åldersbestämning av Svenska Jägareförbundet dagen efter visade att älgen var tio år. Älgen hade till synes normala genitalier, var vid gott hull, vägde 202 kilo slaktvikt och saknade skelettskador. Två frågor förblev obesvarade: Varför saknade älgen horn och varför hade den svarta tänder?

Professorns gissning

Jaktjournalen har varit i kontakt med Göran Ericsson, professor på SLU och han tror, baserat på beskrivningen av älgen, att det sig rör om returare som under en längre tid haft näringsbrist. ­– Hornen är bland det första som påverkas hos tjurarna om de har det tufft. Tänderna slits också hårdare hos tjurar än hos kor eftersom tjurarna har mer kvistbaserad kost, säger han. Jaktjournalen har skickat bilderna på älgen till Göran Ericsson som tillsammans med sin kollega Jonas Malmsten studerat dem. I ett svar skriver de följande: ”Det ser ut att vara en emaljdefekt – möjligen sedan fosterstadiet, men även olämplig föda. Tjuren har gott om parodontit i överkäken. Det är en inflammation i tandens stödjevävnad och som i slutändan kan leda till tandlossning. Utseendet och statusen på djuret pekar mot att det är en eftersatt eller rentav sjuk individ. Det är ofta att åldern på gamla tjurar underskattas vid en snabb snittning och avläsning. Vår samlade erfarenhet från en stor mängd snittningar är att det svårt att läsa snitten om käken inte fixeras så att den kan avläsas med fast lupp med minst 10 ggr förstoring och belysning.”

Hornen syns knappt och sticker bara fram som knappar på huvudet. Foto: Kjell Brännström