Jaktnyheter

Klart för järvjakt i Jämtland

Den 1 oktober startar licensjakten på järv i Jämtland. Foto: Gettyimages

Det blir licensjakt på totalt 15 järvar i Jämtlands län i höst. Jakten startar rekordtidigt.

Länsstyrelsens tjänstemän tillåter licensjakt på järv i åtta olika områden. En karta över områdena finns längst ned i artikeln.

Allt som allt får 15 järvar fällas och länsstyrelsen skriver i beslutet att fördelningen i de olika områdena ser ut så här:

Område 1 högst 2 järvar får fällas
Område 2 högst 2 järvar får fällas
Område 3 högst 3 järvar får fällas
Område 4 högst 2 järvar får fällas
Område 5 högst 2 järvar får fällas
Område 6 högst 1 järvar får fällas
Område 7 högst 2 järvar får fällas
Område 8 högst 1 järvar får fällas

Jägare och företrädare för samebyar har kritiserat den sena jaktstarten i tidigare licensjakter på järv i Jämtland. 2019 startades jakten 28 november. Tilldelningen 15 järvar men inte en enda järv sköts – mycket på grund av svåra snöförhållanden.

2022 var jaktstarten också 28 november och av tilldelade 20 järvar fälldes 15.
Men i år drar jakten igång redan 1 oktober. Det betyder att människor som jagar annat vilt även kan skjuta järv om de får tillfälle. Det krävs dock att man är registrerad för järvjakt hos Naturvårdsverket och har rätt att jaga järv på marken där man jagar.

Regler

Länsstyrelsen sätter också upp ett regelverk för järvjägarna:

 1. Den som jagar ska informera sig minst en gång i timmen om hur många järvar som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs. Den som jagar järv sedan jakten avlysts kan komma att ställas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.
 2. Den som har påskjutit en järv ska ansvara för att skottplatsundersökning genomförs för att ta reda på om järven är skadad eller inte. Spår på skott- och fallplats får inte förstöras.
 3. Eftersök ska, om inte skottplatsundersökningen eller andra omständigheter visar att järven är oskadad, genomföras fram till dess att:
  a) järven påträffats död,
  b) järven påträffats skadad och avlivats, eller
  c) järven inte kan anträffas.
 4. Den som har påskjutit en järv ska på begäran visa skottplats för Länsstyrelsens besiktningsperson och tillsammans med besiktningspersonen genomföra en fältkontroll och följa upp vad som skett efter skott.
 5. Den som har påskjutit en järv ska redovisa till Länsstyrelsen hur skottplatsundersökning och eftersök genomförts samt dokumentera dessa åtgärder på det sätt som Länsstyrelsen anvisar. Skytten ska tillsammans med Länsstyrelsens besiktningsperson dokumentera platsundersökning och eftersök på blankett R3 Påskjutet rovdjur – platsundersökning och eftersök.
  Max två hundar får släppas samtidigt. Det är inte tillåtet att byta hundar på jagad järv under en och samma jaktdag.

  Emma Andersson är rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Jämtland och erfar att Jämtland blir ensamt om att besluta om licensjakt på järv i vinter.

– Vi har haft samtal med de andra länsstyrelserna och jag har inte uppfattat att något annat län är på väg med licensjakt på järv, säger Emma Andersson till Jaktjournalen.

Här är kartan över områdena där järv får jagas från och med 1 oktober i Jämtland. Karta: Länsstyrelsen