Jaktnyheter

Klart att Jägareförbundet återfår merparten av Allmänna uppdraget

Jägareförbundet har vunnit större delen av upphandlingen av Allmänna uppdraget. Bild: Gettyimages och logga Svenska Jägareförbundet, montage

Nu står det klart Svenska Jägareförbundet vunnit den absoluta lejonparten av det anbudsförfarande Naturvårdsverket genomfört i upphandling av Allmänna uppdraget. Jägareförbundets tillförordnade generalsekreterare, Åke Granström, är nöjd och hoppas att hans personal och anställda på Naturvårdsverket i framtiden slipper lägga kraft på liknande upphandlingar.

"}}

– Vi vill hitta ett nytt system – och jag tror att Naturvårdsverket också vill det, säger Åke Granström till Jaktjournalen.

Åke Granström

Regeringen hävdade att EU tryckte på om de miljoner som Jägareförbundet fått i årligt anslag för att utföra vissa uppdrag inom viltförvaltningen i Sverige.

”Anledningen till förändringarna är att nuvarande modell för att betala ut bidrag strider mot Lagen om offentlig upphandling, vilket även EU-kommissionen i ett pilotärende riktat kritik mot. Efter att Sverige meddelat EU-kommissionen att man vidtar åtgärder och ändrar förfarandet har EU-kommissionen lagt ner ärendet”, har Regeringen skrivit på sin webbsida.

Det möttes med skarp kritik, både från centralt håll inom Jägareförbundet, men också från distriktsorganisationerna. I miljö- och jordbruksutskottet röstade nyligen en majoritet bestående av SD, M, C och KD igenom ett tillkännagivande till Regeringen; att Jägareförbundet ska ha tillbaka Allmänna uppdraget permanent.

17 miljoner kronor

17 miljoner kronor stod på spel för Jägareförbundet när Naturvårdsverket öppnade för anbud på trafikeftersök, viltövervakning, adaptiv klövviltförvaltning och viltprovtagning. Nu är det klart att Jägareförbundet vunnit större delen av upphandlingen. Det enda som återstår är den mindre del som rör viltprovtagning.

Det handlar om att ha beredskap att praktiskt samla in prover när det dyker upp viltsjukdomar som exempelvis CWD och salmonella hos vildsvin. För det har Jägareförbundet en organisation som finns representerad i hela landet genom jaktvårdskretsarna.

– Skulle förvåna mig mycket om vi inte vinner den också. Det här är uppdrag som vi gjort sedan 80 år tillbaka, så det är egentligen inte konstigt att vi vinner upphandlingarna. Det är snarare konstigt att en massa människor hos oss och Naturvårdsverket fått ägna en massa tid åt det här, säger Åke Granström.

Hela jobbet med anbudsförfarandet skulle vara klart till årsskiftet men försenades. Nu börjar de nya uppdragen att gälla från halvårsskiftet och först ett och ett halvt år. Sedan kan Jägareförbundet få förlängt förtroende ett plus ett år.

– Efter 3,5 år kan det vara dags igen, men inom Jägareförbundet hoppas vi slippa lägga ned kraft på anbudsförfaranden. Jag tror att Naturvårdsverket tycker likadant, säger Åke Granström.