Jaktnyheter

Kirunavargen kan bli kvar bland renarna i 3,5 månader – ”rabieskarantän”, menar Jordbruksverket

Vargen måste rabiesvaccineras och följas i 3,5 månader till innan den kan flyttas från trakterna av Kiruna. Foto: Gettyimages, montage
Om Naturvårdsverket tar ett beslut om flytt av Kirunavargen kan det dröja 3,5 månader innan det får ske. Det på grund av Jordbruksverkets rabiespolicy.
Nu meddelar Jordbruksverkets Omar Abdurahman, smittskyddshandläggare, att kravet är fyra månaders rabiesövervakning av varg före flytt. – Det bygger vi på rekommendationer vi fått från Statens veterinärmedicinska anstalt, säger Omar Abdurahman till Jaktjournalen. – Det fungerar inte. Den ska flyttas eller avlivas snabbt, säger Matti Blind-Berg, ordförande i Girjas sameby. Myndigheterna vet inte om vargen kommer från Finland eller rabieslandet Ryssland. – När det gäller smittskyddsaspekten har Jordbruksverket gjort lite olika bedömningar vid tidigare flyttar. I något fall har flytt kunnat göras fyra månader efter vargen konstaterats i Sverige, i något fall har det krävts två månader, säger Gunilla Ewing Skotnicka, biträdande chef på Naturavdelningen vid Naturvårdsverket. Det handlar om att vargen måste sövas och ges rabiesvaccin. Sedan ska den följas, så att myndigheterna ser om den uppvisar tecken på att ha rabies.

”10 dagar upp till flera år”

Men fyra månader är ingen garanti för att vargen är rabiesfri. Inte ens sex månader. Så här skriver statligt finansierade finska Institutet för hälsa och välfärd på sin webbsida: ”Inkubationstiden från smitta till de första symtomen är vanligen 20–90 dagar, men kan variera från 10 dagar upp till flera år.” Gunilla Ewing Skotnicka säger att Naturvårdsverket i nuläget inte beslutat om det kan bli aktuellt med en flytt. På torsdagsförmiddagen hade Naturvårdsverkets tjänstemän Skype-möte med företrädare för de berörda samebyarna och länsstyrelsens personal i Norrbotten. – De sa ingenting om hur de tänker göra med vargen. Vi framförde i alla fall att den måste flyttas eller avlivas snabbt, säger Matti Blind-Berg i Girjas sameby.

”Rena fantasiprodukterna”

Vargen i Kiruna har varit synlig i området i kanske två veckor. Om den ska sövas och rabiesvaccineras måste den sedan följas i cirka 3,5 månader veckor innan den kan sövas för flytt. Hur ser du på om vargen skulle vara kvar i ert område ytterligare 3,5 månader? – Det är en omöjlighet – rena fantasiprodukterna. Vargen ställer till problem bara genom att vara här, svarar Matti Blind-Berg. Två samebyar har sökt skyddsjakt på vargen och länsstyrelsens personal i Norrbotten har meddelat att beslut ska tas skyndsamt. – Vi kommer inte att hinna före helgen. Det måste bli i början på nästa vecka, säger Anna Danell-Savela, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen. Sverige, Norge och Finland har inlett ett samarbete för att få en gemensam modell för DNA-bestämning av vargar. Målet är att på sikt kunna särskilja finska och ryska vargar, just med tanke vargflyttar och problematiken med rabies. Men den metoden funkar inte ännu.

Ingen träff på finska vargar

– Vi har inte fått någon DNA-träff på vargen i Kiruna som knytas till någon finsk familjegrupp. Men den kan ändå vara född i Finland, eftersom vi inte ha någon exakt kartläggning av de finska vargarna ännu, säger Mikael Åkesson, genetiker vid Grimsö viltforskningsstation. Eller också kan den vara född i rabieslandet Ryssland.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21