Jaktnyheter

Kartor över våtmarker ska hjälpa jägare efter blyhagelförbudet

Naturvårdsverket ska ta fram en karttjänst som stöd till jägarna. Foto: Gettyimages

Naturvårdsverket ska på uppdrag av regeringen ta fram ett kartstöd som ska hjälpa jägare att ha koll på vart det finns våtmarker. Tanken är att det ska underlätta för jägarna att följa reglerna för användning av blyhagel efter införandet av EU:s blyhagelförbud.

– Många jägare och sportskyttar känner oro över konsekvenserna av de nya EU-reglerna, vilket hela den här regeringen har full förståelse för. Det ska vara lätt att göra rätt. Så för att underlätta för jägare och sportskyttar har regeringen idag tagit beslut om att ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett kartstöd som visar var det finns våtmark i Sverige, så det blir tydligt vilken ammunition som kan användas på vilka marker, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i ett pressmeddelande.

Stöd i närtid

Jakt med blyhagel vid våtmark var redan innan de nya reglerna trädde i kraft förbjudet i Sverige och i praktiken innebar de en utökning av förbudet då det nu är förbjudet att använda blyhagel inom en 100-meters radie från våtmarker.

Läs mer: Svenskt ja till hårt kritiserat förslag om blyförbud i och nära våtmark

Läs mer: Webbradio: Minister Kullgren om blyhagelförbudet

Frågor har bland annat rests om vad som ska defineras som våtmark och i samband med att EU-förbudet började gälla februari i år fick Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå lämpliga åtgärder för att underlätta för jägare och sportskyttar.

Nu går regeringen vidare och fattar beslut om ett stöd som ska vara klart i närtid. Den nya kartstödstjänsten ska vara på plats den 25 augusti.

Läs mer: Så säger jägarjuristen om EU:s blyhagelförbud

Naturvårdsverket kommer senare i höst att redovisa fler förslag på hur det kan bli enklare för jägare att använda blyfri ammunition.