Jaktnyheter

Kartor: Här har bajset i björninventeringen samlats in

En björn som bajsar. Kanske har spillningen hittats i inventeringen som pågår i Mellansverige just nu. Bild: Naturhistoriska riksmuseet och Gettyimages, montage

4.478 bajsprover har nu kommit in i DNA-inventeringen av björn som genomförs under hösten i Stockholm, Västmanland, Örebro, Värmland, Dalarna och Gävleborg.
- Proverna körs flera gånger i vår robot, berättar Jessica Åsbrink på Naturhistoriska riksmuséet.

"}}
Jessica Åsbrink, Naturhistoriska riksmuseet

Förekomsten av björn inventeras var femte år i björnlänen – i år i Mellansverige. Länsstyrelserna och Jägareförbundet har sett till att provtagningskit, bland annat små provrör, funnits tillgängliga runt om i länen.

Jessica Åsbrink, koordinator för hela undersöktningen vid Naturhistoriska riksmuseet, vet inte hur många ickjägare som skickat in spillningsprover. Men en kvalificerad gissning är att det främst är jägarkåren som gör fältarbetet.

De olika länen

Så här många prover har samlats in i de olika länen:

Stockholm: 6

Uppsala: 5

Västmanland: 8

Örebro: 5

Värmland: 69

Dalarna: 1.855

Gävleborg: 2.530

Totalt: 4.478 prover.

Robot

– Vi räknar med att det kommer in lite prover även under den här veckan. Men sedan avtar det. Björnarna går i idé när maten börjar tryta för dem, säger Jessica Åsbrink.

Nu för tiden är det en robot som sköter mycket av arbetet med analyserna. Den tillsätter olika medel, så kallade reagenser, och centrifugerar proverna i flera olika omgångar.

Tre personer på museets laboratorium utför de olika delmoment som krävs för att förse roboten med arbete.

Roboten som sköter mycket av jobbet med att få fram björn-DNA

– I ungefär 80 procent av proverna får vi fram björn-DNA. I mellan 60 och 80 procent av de proverna får vi träff på individnivå. Det betyder att lite drygt 50 procent av alla inskickade prover leder till att vi kan bestämma vilken björn spillningen kommer ifrån, berättar Jessica Åsbrink.

Varma somrar, eller att provröret legat i exempelvis en bil varma dagar, kan förstöra möjligheten att lyckas med DNA-analysen.

4,5 miljoner kronor

– Inför inventeringen besökte jag bland annat Dalarna, för att berätta för jägarna varför analyserna tar sådan tid. Vi har tyvärr ingen magisk maskin som direkt talar om vilken björn provet kommer ifrån, utan det krävs flera steg av analyser som tar tid, säger Jessica Åsbrink.

Naturhistoriska riksmuseet får anslag från Naturvårdsverket och har 4,5 miljoner kronor i budget för årets DNA-analyser.
Resultaten från undersökningarna används som instrument när tilldelningen i björnjakten ska beslutas.

Stockholms län – punkterna visar var spillningarna som skickats in för analys har hittats.

Uppsala län
Västmanland
Örebro län
Värmland
Dalarna
Gävleborgs län