Jaktnyheter

Kaningulsot spritt till nya områden

SVA vill gärna allmänheten rapporterar in fynd av döda kaniner. Foto: Istock
På flera orter i Sverige, som Enköping, Stockholm och Solna, har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, hittat ny kaningulsot på djur som skickats in de senaste två månaderna.
– Det pågår utbrott av kaningulsot på flera platser. Nu vill vi ha in fler vilda kaniner som hittas döda för att kunna spåra omfattningen av smittan, säger Aleksija Neimane, biträdande statsveterinär vid SVA i ett pressmeddelande. Det har visat sig att alla utbrott som SVA har undersökt de senaste fem åren är av den nya typ av kaningulsot som myndigheten påvisade för första gången i Sverige förra året. Den nya typ av virus som orsakar kaningulsot upptäcktes första gången 2010 i Frankrike. Virustypen, Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 (RHDV2), har nu även bekräftats ligga bakom de senaste utbrotten hos tamkaniner i Enköpings kommun och vildkaniner i Solna och Stockholms kommuner. Både RHDV2 och klassiskt kaningulsotsvirus orsakar allvarliga leverskador hos tama och vilda kaniner. Det är mycket smittsamt. Smittan sprids direkt genom kontakt mellan kaniner, indirekt via förorenade föremål och även via insekter. Till skillnad från det klassiska viruset kan RHDV2 även drabba unga kaniner, samt vissa arter av harar. Hur stor dödlighet viruset orsakar varierar mellan olika utbrott. Sjukdomen smittar inte till andra djur eller till människa. Nu ber SVA allmänheten om hjälp för att kartlägga sjukdomen och dess spridning. Det går bra att mejla eller ringa in rapporter till dem, men kan kan också skicka in döda kaniner för undersökning.