Jaktnyheter

Kan linor i luften hindra kungsörn att äta fjällräv?

Kungsörnen är ett hot mot fjällräven. Foto: Gettyimages, fotomontage
Det har upptäckts att kungsörnen är att hot mot den utrotningshotade fjällräven. Nu ska det provas om fysiska hinder skapade av människa kan rädda rävarna undan örn.
Länsstyrelserna i Sverige och Stockholms universitet driver ett projekt där målsättningen är att stärka stammen av fjällräv. Skyddsjakt på rödräv och utfodring av fjällräv är två metoder. Men nu har man också insett att kungsörnen är ett allvarligt hot mot fjällrävarna. Valparna blir lätta byten utanför lyorna.

Fysiska hinder

SVT Norrbotten rapporterar att man ska försöka skapa hinder som försvårar för örnarna att ta fjällrävsvalpar. Det kan vara linor ovanför lyorna, som tvingar örnarna att antingen sakta ned eller väja. – Man ska försvåra det för dem helt enkelt. Vi har en del tankar på hur vi ska göra och vi vet inte om det fungerar, men vi får prova oss fram. Det handlar om att sätta upp fysiska hinder som gör att kungsörnen inte kan ha samma hastighet när den dyker ned mot de valpar som är utanför lyan, Per-Anders Jonsson, chef för Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Norrbotten, till TV-stationen. En viktig utgångspunkt är att örnarna inte får riskera att skadas.