Jaktnyheter

Kan gratis jaktarrenden öka acceptansen för varg?

Länsstyrelsen i Dalarna säger nej till flyttvargar och resonerar kring hur acceptansen för varg skulle kunna höjas. Foto: Naturvårdsverket och Gettyimages, montage

Kan gratis jaktarrenden och kostnadsfria rovdjurstängsel öka acceptansen för varg? Fråga kommer upp när länsstyrelsen i Dalarna nu säger nej till att sätta ut flyttvargar i länet.

"}}

”Länsstyrelsen har funnit stora motsättningar för utsättning av varg i länet och det är i nuläget svårt att förankra ett sådant beslut för att skapa acceptans. Därför ser Länsstyrelsen att det inte finns förutsättningar att föreslå något område i Dalarna”, skriver länsstyrelsen i Dalarna till Miljödepartementet och Regeringen.

– Det är positivt att länsstyrelsen för en gångs skulle lyssnar på de som är drabbade. Men jag är rädd för att staten i alla fall kommer att köra över något län och släppa ut vargar som flyttats, säger Mats Larsson, vice ordförande i Jägareförbundet i Dalarna och jägarrepresentant i Viltförvaltningsdelegationen.

Bakgrunden är att varglänen fått uppgift att se ut platser där vargar som sövs och flyttas från norr kan sättas ut.

Gratis jaktarrenden

I sitt brev till departementet och Regeringen resonerar länsstyrelsens personal i Dalarna kring hur acceptansen för varg skulle kunna höjas. Idéerna kommer från det resonemang man fört i Viltförvaltningsdelegationen och handlar dels om standardreceptet ”dialog och information”.

”Det skulle också kunna vara att erbjuda förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp kostnadsfritt och betalda jaktarrenden i det området vargen etablerar sig i”, skriver länsstyrelsen i Dalarna.

Myndigheten funderar också på hur stort området måste vara när utsättning av varg ska förankras hos allmänheten. Är det bara just där vargen sätts ut, eller är det tiotals mil i omkrets då en varg lätt kan vandra iväg?

Skyddsjakt

För att öka acceptansen för varg vill Länsstyrelsen i Dalarna att det inte ska vara någon skillnad mellan ”viktiga” vargar och inavlade vargar när frågan om eventuella skyddsjakter ska prövas.

Länsstyrelsen vill också ha utrett om en flyttvarg som börjar ställa till problem kan flyttas igen.

Men länsstyrelsens slutsats blir alltså att Dalarna inte är lämpligt för utsättningar av flyttade vargar.

”Att utse ett område när det inte finns möjlighet till förankring och acceptans riskerar att omkullkasta förtroendet för rovdjursförvaltningen i länet och det kan skapa ytterligare konfrontationer mellan allmänhet och myndigheter. Det riskerar även att äventyra den samlade rovdjurspolitiken i länet och i hela landet. Länsstyrelsen ser ur den aspekten därför inte att det är möjligt att gå fram med några föreslagna områden i Dalarnas län”, skriver länsstyrelsen.