Jaktnyheter

Kall och regnig vår gynnar älgen

Två älgkalvar gick ner dig i dy utanför Strömstad. bara en kunde räddas.. Foto: GettyImages

Less på den blöta och kalla våren? Det är inte älgen. Ett svalt och blött klimat gör foderkvalitén bättre och älgkon kan både dia sin kalv och äta upp sig inför kommande dräktighet.

"}}

I en ny studie har forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, studerat kopplingen mellan kalvproduktion och klimat. Eftersom älgen är anpassat till kyla får varma klimat konsekvenser för älgpopulationen.

Jägares observationer som grund

Det är jägarnas älgobservationer och slaktvikter på kalv, som ligger till grund för forskningen. Forskarna har nu kopplat ihop det med medeltemperaturer, nederbörd och extremväder som inslag av perioder med utmärkande värme och torka.

Resultatet visar en tydlig koppling mellan varma torra vårar och observationer av allt fäller och lättare kalvar, enligt SLU.

– De senaste tjugo åren har kalvvikterna sjunkit, framför allt i södra Sverige. I hela Sverige ser vi också att korna har färre kalvar om hösten än tidigare. Antingen föds det färre kalvar, eller så överlever de inte sommaren, säger Sheila Holmes, forskare vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö.

Mer omfattande än tidigare

Det som är nytt är att man nu tagit med extrema väderperioder och inte endast fokuserat på ett genomsnitt av temperatur och nederbörd.

– I takt med att klimatet i genomsnitt blir gradvis varmare och torrare förväntar vi oss att det blir vanligare med extrema värmeperioder. Vi har sett negativa effekter på älgarnas reproduktion både av generellt varma och torra år och av perioder med extremväder; de två effekterna kan därmed förstärka varandra, säger Fredrik Widemo, forskare vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö.

Högre kalvvikter i höst

Tidigare studier visar att älgarnas foder håller högre kvalité när våren varit blöt och kall. Det borde därmed ge fler och tyngre kalvar till hösten. En blöt och kall vår påverkar också möjligheten för älgarna att lagra energi och reproducera sig.

– Våra resultat tyder på att älgkons lagrade energiresurser i början av dräktigheten kan vara mycket viktiga för både fruktbarhet och för kalvöverlevnad våren och sommaren därpå, säger Sheila Holmes.