Jaktnyheter

UPPDATERAD: Förbud mot löshund när Siggefora-varg ska jagas

Länsstyrelsens personal i Uppsala säger ja till skyddsjakt på varg i Siggefora-reviret. Arkivbild. Gettyimages

På fredagseftermiddagen beslutade länsstyrelsens personal i Uppsala att det blir skyddsjakt på varg i Siggeforareviret i Uppsala län. Beslutet tas efter att vargarna dödat får vid nio olika attacker under 1,5 år. Men det blir inte tillåtet med löshundar, som kan underlätta jakten.

"}}

En vuxen varg får skjutas och jakten får pågå till den 30 september. Beslutet tyder på att länsstyrelsens personal försöker upplösa reviret genom att få bort ett av föräldradjuren.

”Under de senaste två veckorna har fem vargangrepp på får inträffat i Siggeforareviret. Mot den bakgrunden bedömer länsstyrelsen att risken att får blir attackerade i området är större än vanligt. För att både värna den betydelsefulla genetiska status som vargarna i reviret har, och möjligheterna att bedriva fårnäring, beslutar länsstyrelsen om skyddsjakt efter en vuxen varg”, skriver länsstyrelsen i Uppsala i ett pressmeddelande.

Totalt har nio angrepp mot tamdjursbesättningar inträffat i reviret sedan vargparet upptäcktes i början av 2020.

”Viktigt” revir

– Angreppen har ökat i frekvens och det har inte gått att förutspå var dessa kommer att ske. Det har försvårat arbetet med förebyggande åtgärder. Vi tvingas konstatera att det är sannolikt att angreppen kommer att fortsätta och skyddsjakten syftar till att avvärja ytterligare angrepp, säger Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Uppsala län i pressmeddelandet.

Eftersom hanvargen i reviret är född i Tiveden-reviret i Örebro, som staten skapade när man transporterade ned två finsk-ryska vargar från Norrbotten vårvintern 2013, betraktas reviret som extra viktigt.

”De är därför viktiga för att Sveriges vargstam ska kunna uppnå en gynnsam bevarandestatus. Detta ställer också högre krav innan ett skyddsjaktsbeslut fattas”, skriver länsstyrelsens personal i pressmeddelandet.

Detaljerat regelverk

Regelverket för skyddsjakten är detaljerat:

Varg som befinner sig i fårhage får skjutas utan att skrämselåtgärder sätts in först.

Länsstyrelsens personal beslutar också att varg som befinner sig i beteshage där angrepp tidigare inträffat får skjutas – inom en radie 300 meter runt hagen.

Dessutom är det tillåtet att skjuta varg, som påträffas i ”obruten” spårlöpa från hage där länsstyrelsens personal konstaterat vargattack max 24 timmar tidigare.

Motorfordon är tillåtna att använda på vägar och skogsbilvägar som syns på karta med skala 1:100.000. Däremot är det inte tillåtet att förfölja varg eller skjuta från fordon i rörelse.

Länsstyrelsens personal utser jaktledare och denne får i sin tur utse max 30 jägare som deltar i jakten.

Inga löshundar

Däremot är det inte tillåtet att använda löshund.

– Beslutet är utformat så, att man får spåra efter med hund i band, säger Lennart Nordvarg till Jaktjournalen.

Blir det inte väldigt svårt att få tag i vargen då?
– Vi tror inte det, eftersom det varit så många angrepp på en begränsad geografisk yta. Jag tror inte att det blir svårt, men jag vet inte, svarar Lennart Nordvarg.

Är du själv jägare?
– Nej, men merparten av personalen på länstyrelsen är jägare och har den kunskapen. Det blir väldigt speciellt när det handlar om skyddsjakt i ett revir som är så viktigt för den svenska vargstammen, säger Lennart Nordvarg.

I ett sms vill Lennart Nordvall utveckla sin argumentation om beslutet när det gäller förbud mot löshundar:

”Förtydligande: Hund får användas för att stöta upp varg efter spårning med bandad hund. Att använda hund i hagen är ju knappast aktuellt då det bara skrämmer vargen”, skriver Lennart Nordvall.