Jaktnyheter

Juridisk strid om björnjakten i Jämtland

Länsstyrelsens personal i Jämtland har nu drivit frågan om omfördelad tilldeling till Kammarrätten i Sundsvall. Foto: Gettyimages, montage

Länsstyrelsens personal i Jämtland tar strid för att omfördela den kvarvarande tilldelningen i björnjakten.
- Vi har överklagat stoppet i jakten till Kammarrätten, säger Örjan Stefansson, viltchef på länsstyrelsen i Jämtland.

"}}

Länsstyrelsen i Jämtland beslutade att kvarvarande tilldelning i björnjakten i områdena i västra och nordvästra Jämtland ska få skjutas i hela länet.

Svenska Rovdjursföreningen överklagade och Förvaltningsrätten beslutade om stopp i jakten, alltså inhibition.

– Vi hann inte yttra oss innan vårt beslut upphävdes. Men vi står på oss och vill att jakten genomförs som vi beslutat. Därför har vi överklagat inhibitionen till Kammarrätten, Örjan Stefansson på länsstyrelsen.

Otydligt beslut?

Skrev ni beslutet om jakten för otydligt?
– Det tycker jag inte. Vi skrev redan i det första jaktbeslutet att tilldelningen kunde komma att omfördelas, eftersom ambitionen är att sänka storleken på björnstammen i länet och minska skadorna på rennäringen, svarar Örjan Stefansson.

På Kammarrätten i Sundsvall sitter nu handläggarna med två olika ärenden gällande björnjakten. Dels ska rätten avgöra om det var rätt av Förvaltningsrätten att meddela inhibition, dels ska Rovdjursföreningens överklagan av hela björnjakten granskas.

– Handläggarna jobbar med saken just nu. Jag skulle tro att beslut kommer under dagen – eller i morgon, meddelar växeltelefonisten vid Kammarrätten.