Jaktnyheter

JO-kritik mot långa väntetider på vapenlicenser

En jägare blir av med vapen och licens eftersom han umgåtts med kriminella. Foto: Josefine Julén

Justitieombudsman Per Lennerhed riktar kritik mot långa handläggningstider för vapenlicenser vid Polismyndighetens rättsavdelning i Stockholm.

"}}

Tidningen Norran publicerar en TT-text som handlar om JO:s ställningstagande kring väntetider på vapenlicenser. Polisens personal i Stockholm har uppträtt passivt och haft dröjsmål i granskade ärenden, menar JO:

”Min granskning har visat att handläggningstiderna i ansökningsärenden inte uppfyller förvaltningslagens krav på en snabb handläggning. Det är självfallet inte godtagbart”, säger Per Lennerbrant i ett pressmeddelande.

Väntetiderna i Stockholms län har under sommaren och hösten varit flera månader i en del fall.