Jaktnyheter

Järvjakt kan bli verklighet

Just nu pågår diskussioner kring förutsättningar för licensjakt på järv.
Västerbotten (JJ) Flera länsstyrelser i Norrland arbetar för att licensjakt på järv ska bli verklighet och nu öppnar Naturvårdsverket dörren.
Enligt inventeringsdata beräknas den svenska järvstammen uppgå till närmare 650 djur. Både jägare och länsstyrelser i områden med en växande järvstam och renskötsel förordar licensjakt. – Vi måste nu börja se över om det går att införa licensjakt på hösten. Det skulle avlasta samebyarna. Ett första steg är att Naturvårdsverket tar fram föreskrifter och vi måste också fundera över hur man ska kunna genomföra en licensjakt rent praktiskt. Förmodligen kommer jakten ske i utpekade områden, säger Linda Backlund, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Västerbotten till Svensk Jakt. Representanter från länsstyrelserna i områden där renskötsel pågår och Naturvårdsverket ska diskutera hur en eventuell licensjakt praktiskt kan gå till. Ett län blir sannolikt provområde där licensjakt testas och sedan utvärderas.