Jaktnyheter

Järven erövrar Värmland

Från och med årskiftet delegeras skyddsjaktsbeslut till berörda länsstyrelser. Foto: Istock
Värmland (JJ) Länsstyrelsen har lyckats dokumentera en järvföryngring i Värmland. Det är den sydligaste etableringen av rovdjuret i Sverige.
Det var i samarbete med ett järvforskningsprojekt på Grimsö forskningsstation som en järvhona i förra veckan fångades och märktes i Branäsområdet i Värmland. När järven undersöktes närmare upptäcktes att hon hade mjölk i spenarna vilket tyder på en föryngring. Under de senaste åren har man kunnat se att järvarna återerövrat gamla utbredningsområden i skogslandskapet. Upptäckten av föryngringen i Värmland är dock sensationell. Det är den första i länet i modern tid och Sveriges sydligaste föryngring, rapporterar Länsstyrelsen i Värmland.