Järven erövrar Värmland

Värmland (JJ) Länsstyrelsen har lyckats dokumentera en järvföryngring i Värmland. Det är den sydligaste etableringen av rovdjuret i Sverige.

Från och med årskiftet delegeras skyddsjaktsbeslut till berörda länsstyrelser. Foto: Istock

Det var i samarbete med ett järvforskningsprojekt på Grimsö forskningsstation som en järvhona i förra veckan fångades och märktes i Branäsområdet i Värmland. När järven undersöktes närmare upptäcktes att hon hade mjölk i spenarna vilket tyder på en föryngring.

Under de senaste åren har man kunnat se att järvarna återerövrat gamla utbredningsområden i skogslandskapet. Upptäckten av föryngringen i Värmland är dock sensationell. Det är den första i länet i modern tid och Sveriges sydligaste föryngring, rapporterar Länsstyrelsen i Värmland.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Vi är Jaktjournalen: Kristofer jagar gås professionellt

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning. Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. Idag är det Kristofer Hanssons tur.

Jakstuga på muséum

Östergötland (JJ) På Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar har jaktstugan upphöjts till museiföremål.

Annonser