Jaktnyheter

Järv i Jämtland får skjutas med hagelvapen

Hagelvapen får användas vid skyddsjakt på Jämtländsk järv. Foto: Gettyimages

Naturvårdsverket har beviljat dispens för att använda hagelbössa laddad med buckshot för skyddsjakt på en järv. Anledningen till beslutet är att jakten kommer bedrivas från helikopter.

"}}

Länsstyrelsen i Jämtland har i samband med ansökan om skyddsjakt på en järv, ansökt till Naturvårsverket om dispens att använda hagelvapen vid jakten. I ansökan framgår att jakten kommer bedrivas från helikopter. Man söker även tillstånd att använda sig av så kallade buckshot-hagel, alltså grövre hagel än de till jakt tillåtna US1 (4mm).

Naturvårdsverket har beviljat ansökan med motiveringen att ett hagelvapen i vissa fall är att föredra framför kulvapen i klass 1 eller 2 vid jakt från helikopter, samt att risken för rikoschetter minskas. I villkoren för beslutet framgår bland annat att hagelvapnet skall vara av kaliber 12/70 eller 12/76 och laddas med patroner med en laddning av minst 40 gram US1, eller grövre. I beslutet rekommenderar man även att vapnet bör vara ett brytvapen utan ejektor, som laddas med ett skott.