Jaktnyheter

Jämför vargzonen med nationalpark

Norge (JJ) Den norska vargforskaren Petter Wabakken jämför den norska vargzonen med nationalparken Yellowstone och menar att det finns plats för många fler revir i zonen. Något som upprör norska jägare.
Det var under rättegångsförhandlingarna i den norska tjuvjaktshärvan som vargforskaren Petter Wabakken gjorde jämförelser mellan den norska vargzonen och den amerikanska nationalparken Yellowstone. Enligt forskaren finns det utrymme för betydligt fler revir i vargzonen eftersom den har samma storlek som nationalparken. I sin redogörelse ska Petter Wabakken dock inte närmare gått in på att Yellowstone är nationalpark med ytterst liten mänsklig närvaro jämfört med områdena kring Halden, Elverum, Moss och Trysil. Inte heller ska Petter Wabakken nämnt att den hjortpopulation som funnits i Yellowstone nu genom vargarnas växande population där, havererat. Roy Yven, informationsansvarig för intresseorganisationen för norska jägare rasar och skriver i en debattartikel i Hamar Arbeiderblad att vargforskaren ger en begränsad och felaktig bild av situationen. – Rådet från Jägarnas Intresseorganisation till Petter Wabakken och hans medarbetare är att de tar sig tid att att svara på frågorna från deras eget forskningsetiska råd, innan de går ut med påståenden i media och rättsalar.