Jaktnyheter

Jakttidsförslag del 2: Kortad jakttid på kråka men toppjakt i februari

Kråkjakten stramas åt i det nya förslaget. Arkivfoto: Per Jonson
Naturvårdsverket har nu släppt den andra delen av det omfattande förslaget på förändrade jakttider. I del två fokuserar myndigheten på fågeljakten och många förändringar föreslås. Bland annat vill myndigheten slopa korta ner jakttiden på kråkfågel.
Både längre jakttider men också kortare jakttider och vissa fall till och med slopade jakttider helt och hållet för vissa arter. Så ser Naturvårdsverkets delförslag två ut om förändrade jakttider.

Minskade populationer

I dag får jakt efter småskrake, ejder och alfågel bedrivas men om Naturvårdsverkets förslag går igenom plockas jakttiden för dessa arter helt bort. Myndigheten menar att det för småskraken och ejdern saknas ”åtgärdsplaner vilket innebär att allmän jakt strider mot avtalet AEWA (Avtalet om bevarande av flyttande vattenfåglar i Afrika och Eurasien) samt fågeldirektivets bestämmelser.” Dessutom menar Naturvårdsverket att de själva saknar resurser att skapa förvaltningsplaner för arterna.

Harmonisering av jakttider

För flera arter, exempelvis kanadagäss, grågäss, dalripa och fjällripa föreslås en harmonisering av jakttiden, det vill säga att lokala skillnader i jakttid tas bort och en mer generell jakttid införs. För de nämnda arterna bidrar harmoniseringen till något längre jakttid i en del län. Tjäder- och orrtuppar förslås också kunna jagas fram till den 15 februari.

Kortad kråkjakt

I dag är det lov att jaga kråkfågel från den första juli till den 15 april (med två veckors förskjutning i Norrlandslänen). I Naturvårdsverkets förslag inskränks denna jakttid rejält. Myndigheten föreslår att kråka och kaja i stället ska få jagas från första augusti till den 20 februari. Jakttiden inskränks med två och en halv månad. Skatan föreslås få ännu kortare jakttid, 11 augusti till den 10 januari.

Öppnar för jakt

En art som tidigare det tidigare inte varit jakt på i Sverige är enkelbeckasin, men nu förslås Naturvårdsverket en jakttid mellan första oktober och sista december. Detta kan glädja jägare med stående fågelhundar som också eventuellt kan få nya jakttider för rapphöns och fasan att ta hänsyn till. Naturvårdsverket föreslår nämligen att jakt på rapphöns senareläggs och inleds den 21 september. Jakten förlängs fram till sista november. För att harmonisera jakten på rapphöns och fasan tidigareläggs fasanpremiären till den 21 september. Läs hela Naturvårdsverkets remiss här>>