Jaktnyheter

Jakttid och avlysningar sätter stopp för jaktprov

Svenska vorstheklubben Jämtland-Västernorrland ställer in sitt populära jaktprov. Foto: Per Jonson

Svenska vorstheklubben Jämtland-Västernorrland tvingas ställa in sitt populära tredagarsprov i Mittådalen. Den tidiga jaktstarten på älg och avlysningar gör att det är för ont om mark.
- Marken vi har bokat faller helt och hållet bort när det är älgjakt, säger Lars-Göran Nyhlén, ordförande i Svenska vorstheklubben Jämtland Västernorrland, SVK JV.

"}}

Mittådalsprovet den 3-5 september är inställt. Det handlar om cirka 140 starter under tre dagar som inte kan genomföras eftersom det i dagsläget ännu saknas beslut om eventuell avlysning på en del av provmarken.

– Det har alltid varit avlyst när det har varit älgjakt så det är inte nytt, utan grejen är att jakttiden på älg är tidigarelagd. När vi bestämde tid för provet var det ju en helt annan jakttid, därför är det som det är, säger Lars-Göran Nyhlén, SVK JV.

Jaktprovet är en viktig del i klubbens avelsutvärdering. Tidigare har prov ställts in på grund av covid-19 och det har gjort det svårt att meritera unga hundar i Jämtland och Västternorrland.

– Jag gick in i det här med väldigt öppna ögon. Men om man tittar på Länsstyrelsen i Jämtlands län kan man se hur samebyar ansöker om avlysning för något område. Sedan följer en handläggningstid. Ingen klandrar någon men om man vill premiera sin hund så får man fara någon annanstans och så mycket prov är det inte, säger Nyhlén.

Lång resa för provmark

Ytterligare en hundklubb ska ha jaktprov och det måste vara 200 meter till trädgränsen när älgjakt bedrivs i samma område, vilket gör att markerna krymper.

Till SVK JV-s prov kommer provtagare från främst södra Sverige. I norr behöver man inte resa långt för tillgång på bra marker.

Hur det kommer se ut framöver vet klubben ännu inte, men Nyhlén tror att man kommer landa i någon form av kompromiss.

– Vi har haft en bra dialog med länsstyrelsen, det finns en problematik för dem också. Tidigare har allt varit utlyst, men nu finns det faktiskt lite marker att vara på. Men markerna blir mindre och man måste kunna ta sig dit också. Det blir förmodligen fler prov men i mindre skala.

Det finns även tankar om att arrangera proven andra tider på året. I slutet av september kommer klubben arrangera ett jaktprov.

– Det är en måndag och kommer jäkligt sent för de som ska döma. Det är också en arbetsdag som ryker och det är svårt att få domare med så kort varsel. Men det är bara att jobba på, säger Lars-Göran Nyhlén.