Jaktnyheter

Jaktskyttebana stängd – ”så dåligt skött av polisen”

Skjutbaneansvarige Ulf Bergsten är kritisk till hur polisen hanterat ärendet som nu lett till att jaktskyttebanan i Hosjö i Falun hålls stängd. Foto: Privat och arkivbild..
Polisen har inte kunnat hålla och sin tidsplan och därför är nu jaktskyttebanan i Hosjö en av många skjutbanor som måste hålla stängt. – Det är så dåligt skött av polisen säger skjutbaneansvarige Ulf Bergsten.
Tidigare år har polisen alltid hört av sig när det varit dags för besiktning av skjutbanan. Men i år kom inget samtal till Hosjö jaktklubb i Falun. – Istället stängde polisen bara vår bana, säger Ulf Bergsten. Han kontaktade polisen och fick då beskedet att klubben skulle skicka in bilder på de olika skjutbanorna. Korthållsbanan och skeetbanan blev godkända, men för älgbanan ville polisen att skjutvallen, kulfånget, skulle förlängas med tre meter på var sida. Det gick inte eftersom klubben inte förfogar över marken på sidorna om älgbanan. Då blev lösningen istället att korta av skjutområdet på älgbanan med tre meter på var sida.

Nya krav

Men polisens handläggare var inte nöjda – Först fick vi besked att all sly skulle röjas bort på sidorna. Det gjorde vi, det fanns inte ett blad kvar, men efter tre veckor fick vi avslag igen. Nu vill man att vi skall anlägga en sandvall framför planket i var ända på älgbanan. De ska vara cirka en meter höga, tre meter långa och cirka 40 centimeter tjocka, berättar Ulf Bergsten. Det krävde en insats med förberedande markarbeten och minst två-tre lastbilslass med sand. Det hade klubben inte resurser att hinna fixa innan jaktsäsongen var igång. Lösningen blev att banan stängdes. Uppemot 150 jägare, som brukar nyttja banan varje år, är nu utestängda från sitt träningsskytte. – Jag tycker att alltihop är så dåligt skött. Dels får vi besked väldigt sent att polisen har nya krav, dels kan det inte ha varit samma handläggare som tittat på ärendet under vägen – det har ju kommit nya krav hela tiden. Hade vi fått de senaste kraven direkt, så hade vi hunnit, säger Ulf Bergsten. Han poängterar att säkerheten på en skjutbana är viktig. Det är polisens hantering som han tycker brister.

Skulle hinna före jaktsäsongen

Handläggaren hos polisen vill inte svara på några frågor utan hänvisar till Stefan Oskarsson, rättschef vid polisen i Bergslagen. Jaktjournalen har inte kunnat nå honom, men Oskarsson säger till Falu-Kurirens pappersupplaga att pandemin försenat utbildningen av nya inspektörer. – Syftet var just att vi skulle hinna inför jaktsäsongen, säger Stefan Oskarsson till Falu-Kuriren. Han uppger för tidningen att ungefär var femte skjutbana inte godkänts.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21