Jaktnyheter

Jaktkritikerna lyckas stoppa skyddsjakt på närgången björn i Hälsingland

Skyddsjakten på en närgången björn i Ovanåkers kommun är stoppad efter överklagan från föreningen Jaktkritikerna. Foto: Gettyimages, montag

Föreningen Jaktkritikerna lyckas återigen försvåra den svenska förvaltningen av rovdjur. Skyddsjakten på en björn i Hälsingland är stoppad efter överklagan från Jaktkritikerna.

"}}

Jaktjournalen har berättat om byn Malvik i Ovanåkers kommun, där bybor vittnar om att sju olika björnindivider uppträtt närgånget den senaste tiden.

Björnarna har inte gått att skrämma bort.

Länsstyrelsen i Gävleborg fattade beslut att två ungbjörnar, som mest frekvent rört sig i hästhagar, nära får och hus, ska skjutas av länsstyrelsens egen personal.

Länsstyrelsens beslut vilar på det faktum att stora rovdjur som vänjer sig vid att vistas nära människor utgör en potentiell risk.

Sent på söndagskvällen sköts en björn. Den andra påsköts men friskförklarades efter cirka sex timmars spårning.

Nekades jägarpengar

Länsstyrelsen fattade beslut att jakten får genomföras oavsett om den överklagas eller inte.

Föreningen Jaktkritikerna vände sig då till Förvaltningsrätten i Luleå, som nu beslutat om så kallad inhibition, alltså att jakten stoppas.

Rätten vill att länsstyrelsen besvarar två frågor: Finns det någon annan lämplig lösning? Hur påverkar jakten på dessa björnar gynnsam bevarandestatus för arten?

Enligt uppgift till Jaktjournalen har boende i Malvik hittat alldeles färsk björnspillning i en hästhage. Men jakten är stoppad i väntan på att Förvaltningsrätten avgör om Jaktkritikerna har rätt.

Föreningen Jaktkritikerna är motståndare till jakt, exempelvis vill man stoppa löshundsjakt, och var en av de organisationer som sökte pengar ur Viltvårdsfonden när Regeringen beslutade att delar av Jägareförbundets allmänna uppdrag skulle upphandlas. Föreningen, som har cirka 600 medlemmar, nekades dock att ta del pengarna som samlats in från jägare som löst statligt jaktkort.