Jaktnyheter

Jaktjournalen tar plats i den halländska jakthistorien

Jaktens historia i Halland
Än är det en bit kvar innan den jakthistoriska utställningen står färdig på Hallands kulturhistoriska museum i Varbergs fästning. Men den 15 oktober ska allt vara klart. Foto: Museiteknikerna Museum Halland

15 och 27 oktober är två datum att lägga på minnet. Då tar Jaktjournalen officiellt en plats i den halländska jakthistorien.

"}}

15 oktober invigs en utställning om den halländska jaktens historia på Hallands kulturhistoriska museum i Varbergs fästning.

Två veckor senare, 27 oktober, håller museets antikvarie Leif Häggström en föreläsning på temat som livesänds på nätet.

JJ får central roll

I båda fallen har Jaktjournalen en central roll.

Med 50 år som hallandsbaserad jakttidskrift har tidningen inte bara fått en egen plats i utställningen, som ska visas ända fram till oktober 2023.

”Banbrytande tidning”

Den har också utgjort ett viktigt källmaterial vid inhämtandet av historisk kunskap.

– Jaktjournalen är på många sätt en banbrytande tidning. Eftersom den från början ägdes av Otto Erlander ingår den för det första i ett viktigt ekonomiskt sammanhang. Den var också den första jakttidskriften som trycktes i färg och redaktionen har genom åren lyckats göra tidningen till den största icke förbundsanslutna jakttidningen, förklarar Leif Häggström som parallellt med utställningen även skrivit en bok om den halländska jakthistorien.

– I boken ägnar jag ett helt kapitel åt Jaktjournalen. Den är ju en fristående tidning, med bas i Västsverige. Den täcker Västsverige bättre än de andra jakttidningar som finns. Därför har det blivit så att jag även tagit avstamp i Jaktjournalen, för ytterligare två kapitel. Jag har bland annat gjort en bildanalys av samtliga oktobernummer av Jaktjournalen. För att se tendenser i jaktmodet, fortsätter han.

”En stor förmån”

Boken ska ges ut i månadsskiftet november/december. För Leif Häggström har skrivandet och framtagandet av utställningsmaterial varit ett kärt besvär.

– Jag ser det som en stor förmån att få arbeta med jakt, som på det personliga planet är min stora hobby, förklarar han.

”Mer lättillgänglig”

Vad ser då antikvarie Häggström för tendenser i allt JJ-innehåll han plöjt i arbetet med utställningen och boken?

– Delar av innehållet är ju väldigt traditionellt. ”Månadens Hund” har till exempel alltid funnits med. Det är kul tycker jag. Reportagen har däremot förändrats. De har blivit mer lättillgängliga. Texterna var tyngre i de tidiga numren av tidningen. Men det gäller många tidskrifter. Idag konkurrerar de med livsstilsmagasinen. Kanske är det en fråga om överlevnad. Eller så beror det på att läsarna idag har betydligt lättare att själva komma åt vetenskapliga tidskrifter och fördjupade rapporter, svarar han.

logo
Elisabeth Däljemar