Jaktnyheter

Jaktförbud i skyddade områden slopas

EU-kommissionen har tagit bort skrivningarna om att jakt och fiske ska förbjudas på tio procent av ytan i EU-länderna som klassats som strikt skyddade områden. Den svenska regeringen tillhör dem som påpekat att det går att ha jakt och fiske, som redan är reglerat, även i skyddade områden. Foto: Gettyimages

EU-kommissionen slopar förslaget om att stoppa jakt och fiske i de strikt skyddade områden som ska inrättas på minst tio procent av mark- och vattenytorna i EU-länderna. Skrivningen i förslaget väckte stora protester både från jägarorganisationer, politiker och andra aktörer.

"}}

Det handlar alltså om vilket brukande eller nyttjande som tillåts på de strikt skyddade områden som ska finnas på minst tio procent av land- och vattenytorna i EU-länderna. I det ursprungliga förslaget fanns formuleringar som likställde hållbart brukande som fiske och jakt med gruvdrift. Även nyttjande som skogsbruk skulle förbjudas. Men nu har EU-kommissionen tagit bort skrivningarna om jakt och fiske, skriver Jägareförbundet.

”Stor framgång för Jägareförbundet”

– Detta är en stor framgång för Svenska Jägareförbundets arbete, då vi var de första att reagera mot förslaget, kommenterar Peter Eriksson, ny förbundsordförande.
Båda jägarorganisationerna är bland dem som har strävat efter att stoppa förslaget. Till exempel skrev Jägarnas Riksförbund till landsbygdsministern och begärde att regeringen skulle agera för att stoppa EU-kommissionens förslag. Medlemsländer har hur som helst haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
”VI instämmer inte med kommissionen att till exempel jakt och fiske inte kan tillåtas när det är ett strikt skydd. Sådana aktiviteter är redan reglerade i den nationella lagstiftningen. Det är en lång svensk tradition att sådana aktiviteter tillåts även i skyddade områden”, påpekade regeringen till EU-kommissionen.

Flexibel bedömning för skyddsområdet

Kritiken har landat i att kommissionen nu tycker det är bättre att vara mer flexibel. Vilka aktiviteter som ska tillåtas i strikt skyddade områden bör istället bedömas för varje områdes särskilda behov av bevarande.
Efter påtryckningar av Face, federationen för jägarorganisationer i EU-länderna, medger kommissionen dessutom i utkastet att det ska gå att jaga till exempel invasiva arter eller klövvilt i de aktuella områdena.
Nästa steg i beslutsprocessen kommer den 21 juni. Då ska den slutliga texten om strikt skyddade områden behandlas av NADEG, EU:s expertgrupp för fågel- och art- och habitatdirektiven.

Spel för gallerierna


I en ledartext i Jaktjournalen påpekades redan för fyra månader sedan att uppståndelsen om förslaget var ett falsklarm. Det visade sig efter en rundringning i Bryssel, där en handläggare förklarade att det bara var ett spel för gallerierna.
”För att EU ska kunna ställa krav på länder i Subsahara och i regnskogen måste vi visa en egen strategi där vi uppfyller kraven”, kommenterade handläggaren.
”Läser man strategin kan man snart se att allt bara är en pappersprodukt utan lagstadgande effekt och där EU redan uppfyller sina egna krav. När segerutropen snart börjar skalla bland jägarförbund och politiker kommer inte jag stämma in i kören”, skrev Jaktjournalens Daniel Sanchez i ledaren som finns nedan: