Jaktnyheter

Jaktfientlig organisation söker bidrag från viltvårdsfonden

Vem som har rätt till bidragen avgörs av de kriterier som finns.

Föreningen Jaktkritikerna, som vanligen kommer på tal när det gäller utspel kring skyddsjakter och licensjakter på rovdjur, har ansökt om bidrag på 4,7 miljoner kronor från Viltvårdsfonden.

"}}

Regeringen har aviserat att Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag tas bort och nu kan istället organisationer söka organisationsbidrag och verksamhetsbidrag från Naturvårdsverket för att jobba med olika viltvårdsåtgärder.

En av de organisationerna som sökt bidrag är föreningen Jaktkritikerna. De anger själva att de år 2020 hade drygt 600 betalande medlemmar. De har nu ansökt om 3,5 miljoner kronor i organisationsbidrag samt 1,21 miljoner kronor i verksamhetsbidrag. Jaktkritikerna är den enda organisation som ansökt om båda bidragen, uppger Naturvårdsverket

I ansökan lämnar Jaktkritikerna en beskrivning på vad de avser göra för åtgärder för pengarna. Nedan följer några av de punkter Jaktkritikerna listar.

• Ge ut tidningen Jaktdebatt

• Delta i debatter

• Granska och svara på remisser

• Granska departement, verk, länsstyrelser

• Argumentera mot jakt med löshund

• För de svenska sälarternas talan

• Arbeta för ett förbud mot hagelgevär

• Arbeta för akut och långsiktig rehabilitering av vilda fåglar och däggdjur

• Bistå vid eftersök av vilt för att bedöma om viltet kan rehabiliteras i stället för att skjutas

• Arbeta för ett förbud mot fällor och snaror

• Besikta och godkänna jakttorn

• Motverka illegal jakt

För att kunnna beviljas verksamhetsbidrag eller organisationsbidrag ska vissa kriterier vara uppfyllda så som att exempelvis organisationen finns över hela landet. Naturvårdsverket listar på sin hemsida i tillägg tre huvudsakliga kriterier för ansökningarna.

• Förverkliga Strategi för svensk viltförvaltning

• Inriktas mot jaktbara eller potentiellt jaktbara arter

• Visar på en koppling mellan jakt och viltvård

Ebba Henning Planck, handläggare på Naturvårdsverket, arbetar med viltvårdsfonden och känner till Jaktkritikernas ansökningar. Hon vill inte föregå den beslutsprocess Naturvårdsverket har.

– Vi ska redovisa besluten senast i slutet av maj. Totalt har vi fått in 18 ansökningar. Alla får söka. Sedan är det ju upp till oss att göra en bedömning om hur ansökningarna stämmer överens med förordningen samt hur de främjar viltvården i linje med jaktlagens syften.

Förutom Jaktkritikerna har bland annat Jägarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen, Svenska Älghundklubben, Svenska Stövarklubben och Rovdjurscentrum sökt organisationsbidrag.