Jaktnyheter

Jakt på skarv uppges splittra Regeringen

Skarven sväljer en abborre och splittrar Regeringen. Foto: Gettyimages

Frågan om skarvjakt skapar sannolikt otrevlig stämning i Regeringen. Nu har Socialdemokraterna ändrat sig och vill ha mer skarvjakt - något som Miljöpartiet reserverar sig emot.

"}}

Den otrevnad i miljön och belastning på fiskarnas ekosystem som skarven orsakar har fått Socialdemokraterna att svänga i frågan om skarvjakt.

Aftonbladet publicerar en TT-text med rubriken ”Jakt på skarv splittrar regeringen”. I miljö- och jordbruksutskottet var både S och MP emot utökad skarvjakt, men nu har Socialdemokraterna haft kongress och där röstade en majoritet för utökad jakt på den impopulära fågelarten.

Miljö- och jordbruksutskottet, som i och med sitt majoritetsbeslut riktar ett så kallat tillkännagivande till Regeringen, vill också att jakten på säl ökar och att samhället gör det det lättare för säljägare.

Dessutom vill utskottet att gränsen för hur nära fastlandet de stora fisketrålarna får gå flyttas.