Jaktnyheter

Jägarskola får flytta hagelskytteträning

Nu har jägarexamensutbildningen Godsjakt fått lägga ner lerduveskyttet på Bosjökloster. Arkivfoto: Per Jonson

Boende i ett närliggande bostadsområde till Bosjökloster i Skåne har klagat på buller från skytteövningar. Personer har också fått hagel på sig när de befunnit sig på en Ringsjön i närheten av godset. Nu måste Jägarutbildningen som bedrivs på Bosjökloster lägga lerduveträningen på området på is tills dess en långsiktig lösning tas fram.

"}}

Det är Skånska Dagbladet som rapporterar om nyheten att Jägarexamensutbildningen Godsjakt blir av med hagelskytteträningen på Bosjökloster.

Fyra hushåll har hört av sig till Höörs kommun med sina klagomål om buller och kommunen beslutade inledningsvis att företagaren bakom utbildningen Calle Alwén skulle skicka in en anmälan om miljöfarlig verksamhet. Höörs kommun ville också att en bullerutredning på sikt ska genomförs.

Enligt kommunens miljöinspektör har ärendet om bullerklagomål nu lagts ner eftersom skytteträningen på Bosjökloster inte längre genomförs. Några sanktionsavgifter mot företagaren är inte aktuella.

– I dagsläget åker vi någon annanstans när vi ska skjuta lerduvor. Det har vi gjort ett tag nu. Jag vill inget annat än att hitta en långsiktig lösning med alla berörda, säger Calle Alwén till Skånska Dagbladet.

Tidigare har lerduveskytteträningen bedrivits utan kommunens inblandning men eftersom Calle Alwén meddelat att mer än 5000 skott skjuts årligen så är verksamheten anmälningspliktig enligt miljöbalken.