Ledare

Jägarna tvingas ta smällen

Foto: Per Jonson
De senaste veckorna har det debatterats flitigt runt vildsvinsstammen och de skadeproblem som uppstått inom vissa områden. Man pratar om skador för mångmiljonbelopp som drabbar lantbruk, villaägare och trafik i första hand.
Kraven är entydiga; Jägarna måste skjuta fler vildsvin! Men regering, riksdag och statliga myndigheter har hittills inte lyssnat i någon större utsträckning på jägarna för att underlätta beskattningen av vildsvinsstammen. Istället är det vi som tvingas ta smällen då all kritik riktas mot oss jägare. Detta trots att vi betalar arrenden, utfodring och utrustning för att jaga vildsvin.

Underlätta jakten

Vi vill helt enkelt ha moderniserade regler som gör att vi på ett effektivare sätt kan minska problemen. Och det är definitivt inga oöverkomliga önskemål vi har. Tillåt åtelkameror, ett viktigt hjälpmedel för att veta i vilka perioder vildsvinen besöker åtelplatsen. Att sitta natt efter natt utan att något vildsvin dyker upp är inte ovanligt. Men möjligheten att fälla ett vildsvin ökar betydligt om kameran visat att vildsvin varit framme och jakt kan genomföras nästkommande natt. Tillåt ljusförstärkande mörkersikten och rörlig belysning, alltså möjligheten att få montera en ficklampa på bössan. Var inte rädd för att tekniska hjälpmedel missbrukas. Om det trots allt inträffar kan åtal väckas precis som för allt annat i samhället.

Stor debatt

En annan fråga som är aktuell berör jägarnas möjlighet att sälja vildsvinskött som idag är begränsat om du inte bor inom rimligt avstånd till en vilthanteringsanläggning. Jag håller med Svenska Jägareförbundet som vill möjliggöra småskalig försäljning sedan köttet trikintestats och jägaren genomgått en utbildning i kötthantering. Samtidigt förstår jag branchorganisationen Svenskt Viltkött som protesterar och vill hålla kvar vid kravet på att köttet måste passera en godkänd vilthanteringsanläggning. Sysselsättningsgraden på dessa anläggningar skulle med säkerhet minska om jägare i begränsad omfattning själva kan sälja sitt kött. Men vi måste ha enklare regler, att sitta och köra längre sträckor för att lämna en årsgris täcker inte ens bensinkostnaden och därmed kvarstår problemet.

Staten äger problemet

Min bestämdaste uppfattning är att staten äger problemet så länge man inte vill följa med i utvecklingen av viltstammar. Nyligen presenterade kristdemokraterna ett förslag i riksdagen att förenkla kötthanteringen. Vi jägare är beredda och gör redan allt vi kan, nu väntar vi på nya och anpassade regelverk för att ytterligare kunna begränsa vildsvinsstammen. Samtidigt ser vi hur ekarna är fulla av ollon och en mild vinter kommer att ge vildsvinen ännu en mycket gynnsam föryngring. Dags att agera med andra ord.