Jaktnyheter

Jägarkritik mot stopp i lodjursjakten för könskontroll

Jägare i Gävleborg, som hade fullt drev och såg drevdjuret, kunde inte skjuta eftersom jakten stoppats på grund av könsbestämning. Foto: Gettyimages
Länsstyrelsens försiktighetsåtgärd och stoppade lodjursjakt väcker irritation hos drabbade jägare i Gävleborg. – Varför litar man inte på att jägarna kan bedöma om det är en hona eller hane som skjutits, säger en jägare Jaktjournalen talat med.
På måndagen avblåste länsstyrelsen i Gävleborg den pågående lodjursjakten. Anledningen länsstyrelsens tjänstemän först skulle kontrollera könen på de fällda lodjuren. Länsstyrelsen har infört en så kallad honkvot i jakten – max sju vuxna honor får fällas. När länsstyrelsen blåste av jakten hade fem honom fällts. – Vi hade fullt drev för hunden och lodjuret gick förbi passkyttar som inte kunde skjuta. Vi fick heller inget besked om hur lång tid länsstyrelsens kontroll skulle ta. När det väl blev jakt igen var det för sent och jag fick koppla hunden i kolmörker, säger en irriterad jägare. Han menar att länsstyrelsens personal gott och väl kan lita på jägarnas bedömning om det är en hona eller hane som skjutits.

Ville kvalitetssäkra

Men på länsstyrelsen anser man att det var rätt att stoppa jakten. – Vi ville kvalitetssäkra det med våra besiktningsmän, säger vilthandläggare Sandra Wahlund. Varför har ni vidtagit en sådan försiktighetsåtgärd? Jägarna ser väl om det är en hona eller hane. – Flera stycken av dem som ringde in var osäkra på om det var honor eller hanar. Det är väldigt svårt att se också – på rak arm så där, svarar Sandra Wahlund. Menar du allvar, att det inte syns vad det är för kön? – Nej, det syns i samband med besiktningen. Så kan vi säkra det. Vi har beslutat om försiktighetsåtgärden med max sju vuxna honor – och då måste vi följa det beslutet också, svarar Sandra Wahlund.

Lätt, tycker Söderberg

Arne Söderberg är fältansvarig för rovdjur vid länsstyrelsen i Dalarna och säger att det är enkelt att fastställa könet på ett lodjur. Men så har han också undersökt hundratals lodjur under de 13 år han arbetade som forskningsingenjör på Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. Arne Söderberg har också varit en av de ansvariga för utbildningen av besiktningsmän för statens vilt. – Man mäter avståndet mellan analhål och könsöppning. Avståndet hos honor är ungefär 30 millimeter och hanar ungefär 60 millimeter. Testiklarna kan vara svårare se, om det inte är en fullvuxen hane som är mitt i brunsten. Hos en fjolårshane kan testiklarna vara svåra att hitta, säger Arne Söderberg.

Könsbestämde med hjälp av bild

Han har till och med kunnat könsbestämma ett lodjur med hjälp av en bild. Det fotograferades bakifrån på några meters avstånd. – Det var i samband med loattacker på en fårbesättning i Stockholm som vi fick en bild från en åtelkamera på ett lodjur rakt bakifrån. Där syntes det på bilden att det var en hona, berättar Arne Söderberg. I beslutet om licensjakt på lodjur Dalarna finns just avståndet mellan analhål och könsöppning omskrivet. Även Dalarna hade honkvot i licensjakten, men Arne Söderberg säger att man litar på jägarnas bedömning. – Läser man beslutet så kan man det här, säger han.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21