Debatt

DEBATT: Jägarförbundens verksamhet ska inte styras av regeringens politiska mål

Med pengarna från Viltvårdsfonden följer också en politisk styrning av Svenska Jägareförbundet, menar debattörerna. Foto: Gettyimages, fotomontage
Svenska Jägareförbundet uträttar en hel del viktigt och bra arbete. Men det måste till en förändring där förbundets hållning i viktiga frågor inte är politiskt styrd utan återspeglar medlemmarnas förväntningar. Vi vill se ett handlingskraftigt och rakryggat SJF. Rådande ordning är inte hållbar, skriver Gert Ragnarsson och Lisa Kiderud i den här debattartikeln.
Alla som fått sitt jaktkort för året har sett Naturvårdsverkets (NVVs) marknadsföringsruta på blanketten. Där framgår att pengarna går till Viltvårdsfonden och att de, enligt NVV, ”går till organisationer och myndigheter som jobbar för att utveckla och förbättra jakten och viltvården. Din avgift används på så sätt till sådant som gynnar jakten, viltet och jägarna”. Många jägare reagerar över att fonden inte används till det den är ämnad för enligt det ursprungliga syftet, Lag om rätt till jakt från 1938. Lagen kom till på initiativ från Svenska Jägareförbundet (SJF) för att inskränka den s.k. allmogejakten som ansågs hota de stora klövdjurens fortlevnad. Då bestämdes även att jägare skulle betala en viltvårdsavgift till en viltvårdsfond. SJF fick det s.k. allmänna uppdraget (att leda delar av jakten och viltvården i Sverige). Viltvårdsfonden skulle täcka kostnaderna för sådant arbete. I lag 1974 fick regeringen rätt att ”bestämma jaktvårdsavgift samt ordning för uppbörd, redovisning och fördelning av dylika avgifter”.

Regeringens krav

Med tiden så blev avgiften en s.k. offentligrättslig avgift, vilket innebär att fonden inte är kopplad till en motprestation från staten och att den kan användas fritt av NVV. Har det någon betydelse att det ”allmänna uppdraget” inte betalas som en tjänst till samhället utan går via bidrag från Viltvårdsfonden, beslutade av Regeringen? Ja, i högsta grad. Regeringen ställer långtgående krav på SJFs användning av ”bidraget” och avrapportering. Regeringen kan besluta att pengarna ska betalas tillbaka om ”medlen använts på ett annat sätt eller ändamål än vad som föreskrivits” i bidragsbeslutet. Exempel på villkor de senaste 10 åren är; ”Arbeta med lokal förankring av processer med flytt och införsel av varg” (2010-2011). Verka för att all ammunition är blyfri. Medverka till korrekt/objektiv kunskapsbaserad informationsspridning av myndighetsbeslut om stora rovdjur och viltforskning (törs/kan man då framföra egen analys och kritik?).

Tvingas genomföra politik

Regeringsbeslutet delges ett antal myndigheter och länsstyrelserna. Som en politisk markering även till Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden fr.o.m. 2015. Det borde vara mer naturligt att LRF, som verkligen berörs, stod som mottagare. SJF finansieras t.ex. till 31 procent av medel från Viltvårdsfonden 2019. Under senaste fyra-fem åren har regeringen fryst ersättningen till 52.3 MSEK, d.v.s. SJF:s finanser stryps successivt p.g.a. inflation. Det här innebär två viktiga saker: * SJF tvingas genomföra Regeringens politik för att överleva ekonomiskt * Medlemsinflytandet blir bara symboliskt då SJF har ekonomiskt bindande avtal med Regeringen. SJF uträttar en hel del viktigt och bra arbete. Men det måste till en förändring där förbundets hållning i viktiga frågor inte är politiskt styrd utan återspeglar medlemmarnas förväntningar. Vi vill se ett handlingskraftigt och rakryggat SJF. Rådande ordning är inte hållbar. Gert Ragnarsson, Bålsta Lisa Kiderud, Helsingborg

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se