Jaktnyheter

Jägarförbunden vinnare när pengar från Viltvårdsfonden delas ut

Totalt sju ansökningar beviljas pengar ur viltvårdsfonden 2024. Foto: Getty Images. Montage.

Naturvårdsverket har nu fattat beslut om vem som får bidrag från Viltvårdsfonden 2024.  Sju ansökningar beviljats bidrag på drygt 15 miljoner kronor. Vinnare är jägareförbunden.

Totalt nio ansökningar på sammanlagt 16,8 miljoner kronor hade kommit in till Naturvårdsverket. Sju av dessa får alltså bidrag.

Mest pengar får Jägarnas riksförbund som beviljats ett organisationsbidrag på närmare nio miljoner kronor.  Svenska Jägareförbundet sökte bidrag till fyra olika projekt och samtliga har beviljats bidrag på totalt drygt 5 miljoner kronor. Här handlar det om bland annat ett projekt om skarvförvaltning.

Även Svenska Taxklubben och Svenska Älghundklubben får verksamhetsbidrag ur fonden. Sveriges sport- och fiskevårdsförbund och Borgholms älgskötselområde får däremot avslag på sina ansökningar.

Ansökningarna bedöms utifrån hur väl de kan bidra till att främja viltvården, eller andra liknande ändamål.

Naturvårdsverket får använda högst 16,8 miljoner kronor ur ur fonden till bidrag. Eftersom totalsumman av årets bidrag inte når upp till taket har man inte behövt göra några prioriteringar mellan ansökningarna.

Så fördelas bidragen

SökandeTyp av bidragSökt belopp      Beslut och eventuellt beviljat belopp ( kr)  
Borgholms älgskötselområdeVerksamhetsbidrag100 000Avslag
Jägarnas riksförbundOrganisationsbidrag9 300 000Beviljats 8 860 000
Svenska Jägareförbundet – Nationellt viltövervakningsprogram steg 2Verksamhetsbidrag1 362 040Beviljats 1 362 040
Svenska Jägareförbundet – Vidareutveckling av vinginsamlingVerksamhetsbidrag1 358 200Beviljats 1 358 200
Svenska Jägareförbundet – SkarvförvaltningVerksamhetsbidrag1 697 340Beviljats 1 697 340
Svenska Jägareförbundet – Gåsförvaltning 2.0Verksamhetsbidrag793 172Beviljats 793 172
Svenska TaxklubbenVerksamhetsbidrag1 069 000Beviljats 873 000
Svenska ÄlghundklubbenVerksamhetsbidrag300 000Beviljats 300 000
Sveriges sport- och fiskevårdsförbundVerksamhetsbidrag875 000Avslag