Jaktnyheter

Jägares livsstil kan ha ökat risken för cancer efter Tjernobyl-olyckan

Sarkofagen runt den havererade fjärde reaktorn i Tjernobyl. Nu har forkare funnit att jägare på grund av sin livsstil kan ha en något förhöjd risk för cancer. Foto: Getty Images.

Forskare kan nu påvisa ett visst samband mellan Tjernobyl-olyckan 1986 och vissa cancertyper hos invånare i de svensk län som drabbades hårdast av det radioaktiva nedfallet. Jägares livsstil kan ha spelat en viss roll för resultaten.

Det är forskare vid universiteten i Uppsala, Göteborgs och Lund samt vid akademiska sjukhuset i Uppsala som står bakom studien som publicerats i tidskriftenEnvironmental Epidemiology.

Det handlar om en långtidsuppföljning som omfattar samtliga de invånare som bodde i något av de nio nordligaste länen vid tiden för olyckan. I länen finns personer som via livsmedel eller från marken utsatts för olika strålningsnivåer från Tjernobylolyckan och som följts i det nationella cancerregistret fram till och med 31 december 2020.

Forskarna kan visa på en svag ökad ökad förekomst av cancer i tjocktarmen, bukspottskörteln och magsäcken hos män samt en viss ökning av lymfkörtelcancer hos kvinnor.

– Påvisade samband betyder inte att vi säkert kan säga att strålningen också är orsaken. Men studier efter kärnkraftsolyckor är mycket viktiga för att vinna mer kunskap om strålning och cancer och för att utveckla forskningsmetoder. Vi har till exempel identifierat att livsstilen som jägare kan ha spelat roll för våra resultat, vilket gör att vi kommer att kunna få fram ännu säkrare slutsatser i framtida studier, säger Martin Tondel, forskare i arbets- och miljömedicin på Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, och studiens försteförfattare i ett pressmeddelande.