Jaktnyheter

Jägareförbundets ordförande blir nordisk bas

Torbjörn Larsson. Foto: Lars Nilsson/Svensk Jakt
Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundets sittande ordförande, Torbjörn Larsson, blir nu också ordförande för det samnordiska jägarorganet Nordisk Jägarsamverkan.
– Internationellt samarbete är den avgörande faktor för att kunna bevara och främja Europas unika regionala jakttraditioner, säger Torbjörn Larsson och fortsätter. – Nordisk Jägarsamverkan måste spela en mer aktiv roll tillsammans med Europas olika jaktregioner för att sätta in jakten i ett vidare samhällsperspektiv, visa upp och förklara hur jakten bidrar till att bygga miljö-, natur och samhällsvärden. Europas 7 miljoner jägares intressen ska alltid stå i centrum då beslut fattas inom jaktens- och viltvårdens område. Torbjörn Larsson anser att en av huvudutmaningarna idag är att kommunicera jaktens stora vinster för samhället. – Ingen annan grupp har så många hängivna och kunniga naturmänniskor som spenderar mycket av sin egen tid och pengar för att skapa en god naturmiljö som andra får ta del av, säger han. Enligt Torbjörn Larsson måste jägare i Europa samarbeta för skapa en bättre jakt- och bevarandepolitik, – Vi måste maximera vårt inflytande i EU:s institutioner och vi måste vara ännu starkare i kommunikationen av jägarnas unika kunskapsbank och de betydelsefulla insatser som de gör för naturvården och samhället. Torbjörn Larsson kommer hålla i ordförandeklubban för Nordisk Jägarsamverkan under de tre kommande åren.