Jaktnyheter

Jägareförbundet överklagar lojakten i Kalmar län

Avskjutningen i Kalmar län borde vara 19,25 lodjur för att nå det förvaltningsmål som Viltförvaltningsdelagationen beslutat om, anser Jägareförbundet. Foto: Gettyimages
Svenska Jägareförbundet i Kalmar län är på krigsstigen mot tilldelningen i den kommande licensjakten på lodjur. – Åtta djur i tilldelning är orimligt lite, säger Annika Brodin, länsordförande i Jägareförbundet Kalmar.
Länsstyrelsen i Kalmar har meddelat att åtta djur får skjutas i licensjakten på lodjur i mars. Förbehållen är max ett djur i varje kommun och att jakten blir avlyst om tre produktiva honor på mer än 14 kilo skjuts. Tilldelningen är en del av den totala tilldelning på 14 lodjur i södra Sverige. Annika Brodin på Jägareförbundet pekar på att förvaltningsmålet för lodjur i Kalmar län är satt till mellan fyra och åtta föryngringar – det vill säga mellan 22 och 44 djur.

Överklagar

– Men vi har 11,5 länsegna föryngringar och dessutom föryngringar som vi delar med andra län och inte får räkna. Det är 19,25 lodjur mer än förvaltningsmålet. Det helt orimligt att tilldelningen bara blir åtta lodjur, säger Annika Brodin till Jaktjournalen. Beräkningsmodellen för lodjur är att det går 5,5 lodjur på varje föryngring. Annika Brodin pekar också på att brister i inventeringen och kvalitetssäkringen av lodjursfamiljer gör att stammen är underskattad. Förbundet har beslutat sig för att överklaga länsstyrelsens tilldelning i licensjakten. Jaktjournalen söker en kommentar hos länsstyrelsen i Kalmar.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21