Jaktnyheter

Jägareförbundet manar till samordnad skyddsjakt på skarv

Nu vill Jägareförbundet Stockholm ta i med krafttag mot skarven. Tillsammans med Skärgårdsrådet manar man till samordnad skyddsjakt. Foto: Gettyimages

Antalet skarvar i Stockholms län är nu så stort att både fiskbestånd och skärgårdsmiljöer är hotade. Skarven får skyddsjagas, men hittills har avskjutningen inte varit tillräcklig. Nu manar Jägareförbundet Stockholm och Skärgårdsrådet till samordnad skyddsjakt på skarven.

"}}

Uppmaningen riktas till jakträttsinnehavarna i de områden där länsstyrelsen beviljat tillstånd till skyddsjakt på storskarv. Med start idag, den tolfte augusti, hoppas de två aktörerna att jägarna som hörsammar uppropet med gemensamma krafter ska kunna decimera skarvarnas antal betydligt under tre kommande veckoslut; 12–14 augusti, 26–28 augusti samt 9–11 september.

Jakträtt krävs

Den som vill delta måste ha jakträtt i området där skarv ska jagas. De regler som omgärdar skyddsjakten ska följas till punkt och pricka.

Bevis för jakträtt, jaktkort och dokumentation som visar med vilket stöd skyddsjakten sker ska tas med på jakten. Mer exakt information om vad som gäller finns på länsstyrelsens hemsida.

Två tredjedelar kvar

Totalt ska 1.900 skarvar skjutas. Av dessa får högst 600 fällas på öarna Kvarnholmen, Skallbaken, Fjärdingsman och Länsman.

Hittills i år har endast en tredjedel, 659 stycken, av skarvarna som ska bort skjutits. Av dessa fälldes 50 i Horsfjärden under april månad.

Utlovar skottpengar

Innan länsstyrelsens skyddsjaktkvot är fylld måste alltså ytterligare 1.241 skarvar avlivas.

Varje skjuten skarv ska rapporteras till länsstyrelsen. Den jägare som skickar kopia på sin rapport till av kampanjen utsedd representant utlovas skottpeng – 50 kronor per fälld skarv.

Jägareförbundet Stockholm och Skärgårdsrådet vill även ha in rapporter om nyupptäckta skarvkolonier och kolonier som är under bildning.

Tips och råd för en framgångsrik skyddsjakt finns på Jägareförbundets hemsida.