Jaktnyheter

Jägareförbundet kritiskt till ny områdesavgift i älgjakten

Jägareförbundet vänder sig emot att det ska bli dyrare för jägare och markägare. Foto: Gettyimages
Svenska Jägareförbundet ställer inte upp på den omgörning av fällavgifter som Naturvårdsverket föreslagit. Det får inte bli dyrare för markägare och jägare, tycker förbundet.
– Det här förslaget är ofullständigt och inte möjligt att genomföra förrän det omarbetats rejält, säger Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulenten på Jägareförbundet, på föreningens hemsida. Jaktjournalen har berättat om de förslag Naturvårdsverket lägger gällande fällavgifterna på älg. Verket vill slopa fällavgifterna och införa områdesavgifter för licens- och älgförvaltningsområden. Idén är att det ska dra in mer pengar till myndigheternas klövviltsförvaltning, där det uppstått underskott på grund av att älgstammen minskar. Jägareförbundet vill att ambitionen, att Sverige ska ha en självfinansierad älgförvaltning, slopas och att förslaget omarbetas. – Det är helt orimligt att enbart jägarna ska betala priset för att staten, via länsstyrelserna, vill öka kraven och administrationen. När intäkterna minskar borde länsstyrelserna då främst hantera detta genom att effektivisera sin administration och förvaltning. Inte begära mer pengar från jägare och markägare, säger Anders Nilsson på Jägareförbundets webbsida.