Jaktnyheter

Jägareförbundet föreslår: Älgjakt med löshund i februari slopas

Möjligheten att släppa löshund på älg i februari slopas om de nya förslagen går igenom. Arkivfoto: Per Jonson
Svenska Jägareförbundets har tagit fram ett förslag på nya jakttider. Just nu har länsföreningar, kretsar och enskilda medlemmar möjlighet att påverka, men snart stängs dörren. Bland annat föreslås en kortad jakttid för löshundsjakt på älg.
I närmare tjugo års tid har Svenska Jägareförbundet samlat på sig förslag, motioner och yttranden om jakttidsförändringar. Nu ska en översyn genomföras. – Det har skapats en jakttidsberedning som ska ta fram ett heltäckande förslag som Naturvårdsverket och därefter Regeringen ska ta ställning till, säger Daniel Ligné. Han beskriver att jägarkåren är tudelade i sin syn på jakttider. – Det finns två läger. De som menar att det är den enskilde kan agera med frihet under ansvar. Sedan finns det de som menar att de själva agerar korrekt men att tydligare regler behövs eftersom grannen inte hanterar friheten.

Tre högar

Daniel Ligné har sorterat alla olika förslag efter hur realistiska de är. – Man kan säga att jag har tre högar. Förslag som går rätt i papperskorgen, förslag som kräver mer kunskap om arterna, samt förslag vi anser vara bra. Till förslagen som kräver mer artkunskap gäller jakttidsförändringar på bäver, rödräv och skogshare. Det finns i dag tecken på att jakttiderna sträcker sig fram in i föryngringsperioden för rödräven och bävern. Däremot skulle eventuellt jakt på skogshare kunna bedrivas fram till 15 mars i fjällvärlden samt kunna starta redan 25 augusti. Totalt omfattas sammanställningen av cirka 25 förslag. I slutet av mars ska Jakttidsberedningen sätta sig ner och diskutera igenom förslagen innan de skickar de vidare till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket skickar efter översyn ut sitt förslag på en snabbkonsultation till berörda parter innan ett slutgiltigt förslag hamnar på Regeringens bord.

Både längre och kortare

I sammanställningen finns förslag på generösare jakttider men också inskränkningar. Bland annat förslås löshundsjakten på älg i februari slopas. Även löshundsjakten på vildsvin kortas ner, men detta genom att senarelägga premiären. Argumenten är att älgarna i februari behöver sina krafter för att överleva vintern och därför inte ska behöva bränna dessa i samband med hundjakt. Vildsvinen anses värmekänsliga och hundjakt i sommarvärme påverkar djuren negativt. Bland förändringarna som innebär längre jakttider återfinns bland annat utökad kalvjakt på dov- och kronvilt. – Vi föreslår kalvjakt på dov i september och jakt på kronkalv hela jaktperioden från 16 augusti till 31 januari utanför kronskötselområden. Men då är motprestationen att den nyinstiftade skyddsjakten på sommaren och vårvintern slopas, säger Daniel Ligné. Några andra förslag är förlängd möjlighet till toppfågeljakt på orr- och tjädertuppar fram till 15 februari, förlängd jakttid på rådjur i Jämtlands och Västernorrlands län till och med den 31 januari. Älgjaktspremiären förslås spikas till två datum i stället för som tidigare första måndagen i september, respektive andra måndagen i oktober. De datum som förslås är 1 september och 10 oktober. Dessutom föreslås skymningsjakt på älg och förlängd jakttid med en timme.
Per Jonson per.jonson@jaktjournalen.se 073-820 33 15