Jaktnyheter

Jägare vinner i rätten – får licens på extra pipa till Blaser R8

En man som jagar både privat och i jobbet får delvis rätt om extra vapendelar till sin Blaser R8. Foto: Gettyimages

En jägare vinner över Polismyndigheten i förvaltningsdomstolen i Uppsala och får licens på en extra pipa till Blaser R8. Däremot avslås jägarens önskan om ett extra slutstyckshuvud.

"}}

Mannen i rättsfallet är hängiven jägare, som också jobbar med yrkesjakt. Han ansökte om en extra pipa i kalibern .270 Win bland annat för att kunna utföra uppdrag åt Stockholms vatten och avfall.

Det handlar om jakt i områden där uppdraget är att höras och synas och störa friluftsliv så lite som möjligt. Jägaren vill ha en .270-pipa för att kalibern är kraftigare och har en mer flack kulbana än den .308-pipa han har till sin Blaser R8.

Förvaltningsrätten sammanfattar en del av argumenten från jägaren:

”Övriga kalibrar som han har i sitt vapeninnehav är inte lämpande för denna typ av skyddsjakt inom aktuellt område då det inte går att dämpa ner ljudnivån tillräckligt på kalibrar om .300 Win Mag och .300 Win Shot Mag. Övriga kalibrar i hans vapeninnehav är inte godkända för jakt på vildsvin då de är klass 2 och vildsvin tillhör klass 1.”

Toppfågeljakt

Mannen pekar också på att den extra pipan är lämplig för toppfågeljakt.

Han hade tillstånd till 16 vapen eller vapendelar när ansökningen om mer utrustning till hans Blazer R8 gjordes.

Jägaren framhåller att kalibern .270 Win har en anslagsenergi på 2.508 joule på 300 meter och en kulhastighet på 772 meter per sekund. .308:an kommer upp i 1.608 joule i anslagskraft på 300 meter och hastigheten på kulan är då 498 meter per sekund.

Ett skadskjutet vildsvin kan attackera människor, konstaterar jägaren. Med en grövre och mer flackskjutande kaliber med högre kulhastighet och anslagskraft minskar risken för skadskjutning, menar han.

Slutstyckshuvud i reserv

Mannen vill också ha ett extra slutstyckshuvud, för att kunna ha ett i reserv om det blir tekniskt krångel med den första.

Polisens tjänstemän skriver till förvaltningsrätten att argumentet om skyddsjakt på vildsvin framkom först när jägaren överklagade polisens nej till fler vapendelar.

Argumentet från polisen är att mannens nuvarande vapeninnehav borde kunna täcka både jakt på toppfågel och skyddsjakt på vildsvin.

När det gäller vildsvinsjakten ifrågasätter polisen i vilken omfattning den kommer att bedrivas. Polisen vill ha mer dokumentation än den skrivelse från Stockholms vatten och avfall som mannen lämnat in.

Förvaltningsrätten i Uppsala underkänner polisens nej till den extra pipan i kaliber .270. Rätten anser att jägaren på ett detaljerat sätt redogjort för sina behov av pipan och visat hur kalibern skiljer sig från hans övriga vapeninnehav.

När det gäller slutstyckshuvudet får polisen rätt. Domstolen skriver:

”Förvaltningsrätten anser härmed att det saknas ett godtagbart ändamål för att bevilja ansökan i den del det avser slutstyckshuvud. Överklagandet ska därför avslås i denna del.”