Jaktnyheter

Jägare tar juridisk strid om sockerbetor

Förvaltningsrättens jurister kommer nu att granska ärendet med jägare som förbjudits lägga ut mer än 50 kilo sockerbetor på varje åtelplats. Foto: Gettyimages, montage

Nu blir det rättslig prövning av ärendet där länsstyrelsen i Jönköpings län förbjudit två jägare att lägga ut stora mängder sockerbetor på sina jaktmarker. Jägarna har överklagat.

"}}

– Det här handlar bara om den svenska avundsjukan – för att vi är intresserade av jakt, säger en av jägarna till Jaktjournalen.

Jaktjournalen har rapporterat om att länsstyrelsens personal i Jönköping förbjudit två jägare att lägga ut mer än 50 kilo sockerbetor på varje åtelplats.

LRF anmälde

– Det kom in en anmälan från LRF i Jönköping och då besökte vi de två markerna, berättar Ingemar Sjöberg, viltvårdshandläggare vid länsstyrelsen i Jönköping.

Man uppskattade att totalt cirka 16 ton sockerbetor lagts på de båda markerna, som enligt Ingemar Sjöberg är på cirka 500 hektar vardera.

– På den ena marken var det tre högar och på den andra tio högar, säger Ingemar Sjöberg.

Jägarna ålades att städa bort sockerbetorna.

Olyckor och skador

Som motivering har länsstyrelsens personal angett att matplatserna ökar risken för viltolyckor i området samt att det är risk för egendomsskador för grannfastigheter.

En lantbrukare som klagat har framfört att storskalig utläggning av sockerbetor ökar reproduktionen i vildsvinsstammen.

Det var i höstas som Regeringen gav länsstyrelserna rätt att förbjuda storskalig utfodring av vilt. Myndighetsingripandet i Jönköping prövas därför för första gången.

Nu står det klart att det blir juridisk tvist i ärendet. De båda jägarna har överklagat till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Upprörd jägare

Jaktjournalen har talat med en av jägarna och han är upprörd över hur ärendet utvecklats.

– Och vi är besvikna på medierna, som vi tycker bara tar parti för makten. Lägger man ut 100 kilo potatis i en hög så är det olagligt. Man kan snart inte göra någonting på sin egen mark – äganderätten i Sverige är den svagaste inom EU.

Han tillbakavisar länsstyrelsens påstående att sockerbetorna skulle medföra ökat antal viltolyckor.

– I vår överklagan bifogar vi statistik och där går det inte att dra någon slutsats om ökat antal viltolyckor. Jag har också bett länsstyrelsen att peka ut platser där det finns vildsvinsskador, men allt man hittade var håll efter mullvad, säger jägaren.

Han vänder sig också mot påståendet att sockerbetorna på hans mark skulle öka reproduktionen i vildsvinsstammen.

”Piss i havet”

– Om man tittar på exempelvis ett område som är 4.000 hektar stort i Jönköpings län, så producerar den marken enorma mängder mat till vildsvin. Det vi lägger ut för att göra jakten effektivare är en piss i havet, säger jägaren.

Han menar att alltihop bottnar i avundsjuka från grannar.

– Vi är intresserad av jakt och lägger vår tid på det. Det har gjort att vi bland annat skjutit hela tilldelningen i älgjakten under många år – och det gillar inte folk.

Han pekar på att de utlagda åtlarna har effektiviserat jakten, så att åtlarna i själva verket medför minskad vildsvinsstam.

I sin överklagan till Förvaltningsrätten skriver mannen:

”Beslutet strider mot 43 § jaktförordningen (1987:905) eftersom det avser foder som placerats på åtelplatser för att bedriva åteljakt. Det finns inga föreskrifter som anger hur åteljakt av nu aktuellt slag får bedrivas.
Förutsättningarna i 6 § jaktlagen (1987:259) är under alla förhållanden inte uppfyllda. Länsstyrelsen har inte heller visat detta. Det finns ingen risk för trafikolyckor eller allvarliga egendomsskador kopplade till åtelplatserna.”