Jaktnyheter

Jägare starkt kritiska till beslutet om vargjakt

Anders Gravsjö, ordförande i Rättviks jaktvårdskrets, konstaterar att vargjakten i Dalarna är beslutad i revir som knappt berör länet. Foto: Privat och Gettyimages, montage

Jägareförbundare i Dalarna har retat upp sig på beslutet om vargjakten.
- Vi får jaga vargar som knappt är inne i Dalarna, säger Anders Gravsjö, ordförande i Rättviks jaktvårdskrets.

"}}

75 vargar ska skjutas i årets licensjakt i samtliga varglän. För Dalarnas del innebär beslutet jakt i två revir – Tinäset, som delas med Gävleborg och Västmanland, och Almhöjden som delas med Västmanland och Örebro län.

Teoretiskt handlar det om jakt på 14 vargar för Dalarnas del.

Anders Gravsjö i Rättvik är rejält uppretad.

”Minskar inte problemen”

– Vi får inte jakt på ett enda länseget revir. Den här jakten kommer inte att minska vargtrycket alls. Vargreviren Tinäset och Almhöjden går in 10-15 procent i Dalarna. Även om vargarna skjuts minskar det inte problemen i Dalarna, säger Anders Gravsjö.

Vargarna i Almhöjden har konstaterats ett par kilometer in i Dalarna, i närheten av Malingsbo. Annars ligger den absolut största delen av reviret i Örebro län och Västmanland.

När det gäller reviret Tinäset, så har varg därifrån spårats någon mil in Dalarna, i trakterna av Ångermansbo. Den större delen av reviret ligger i Gävleborg.

Det totala rovdjurstrycket

Anders Gravsjö pekar också på den starka björnstam som Dalarna har. Han menar att länsstyrelsens personal måste beakta det samlade rovdjurstrycket när de beslutar om vargjakt.

– Visst har Västmanland, Örebro län och Värmland björnar, men inte i närheten av den stam som vi har i Dalarna, säger Anders Gravsjö.

Han anser att beslutet om vargjakten bottnar i en bevarandekultur som genomsyrar länsstyrelsens organisation i Dalarna.

– Ett exempel var när Vilförvaltningsdelegationen sa att vi ska ha fyra vargrevir med valpar i Dalarna. Det körde landshövdingen över och nu är beslutet åtta revir med valpar, säger Anders Gravsjö.

Ordföranden och viceordföranden i Jägareförbundet Dalarna, Ulf Berg och Mats Larsson, är inne på samma linje i ett debattinlägg hos Svensk Jakt.

”Helt oacceptabelt”

”Det är alltså denna, helt oacceptabla miniminivå på 8 årliga vargföryngringar i Dalarna som är problemet och varför inte Länsstyrelsen idag inte kan ta beslut om en licensjakt på varg värd namnet. För våra medlemmar i Jägareförbundet Dalarna är detta helt oacceptabelt”, skriver Ulf Berg och Mats Larsson.

Caroline Dickson är chef på viltvårdsenheten vid länsstyrelsen i Dalarna och försvarar myndighetens beslut om vargjakten i vinter.

– Vi använder de kriterier som finns för att välja revir, och då har vi valt områden där det är som tätast med revir. Det är på länsgränserna – det är därför det blivit på det här sättet, säger Caroline Dickson.

Tätheten av revir

Vad säger du om kritiken, att det sammanlagda vargtrycket minskar marginellt i och med den här jakten?
– Det vet vi inte – det kan minska med 14 vargar, svarar Caroline Dickson.

Men om reviren går in bara lite grann i Dalarna, kan man väl inte säga att vargtrycket i Dalarna minskar speciellt mycket – även om 14 vargar skjuts.
– Vi måste fatta beslut efter de regler som finns. Då gäller att reviren ska väljas där vargstammen är som tätast, säger Caroline Dickson.

Vad säger du om Anders Gravsjös krav på att ni även ska se till det samlade rovdjurstrycket?
– Vi har tittat framförallt på skador och tätheten av revir, svarar Caroline Dickson.