Jaktnyheter

Jägare med tinnitus får rätt mot polisen

Tinnitus är ett godtagbart medicinskt skäl för användande av ljuddämpare vid jakt. Det anser Förvaltningsrätten i Göteborg. Foto: Gettyimages

Jägaren lider av tinnitus som kan förvärras av höga ljud. Men när han ansökte om tillstånd att få använda ljuddämpare till sitt klass 3-vapen blev det kalla handen hos polisen. Nu får polisen dock bakläxa, av förvaltningsrätten.

"}}

När jägaren, som är i 45-årsåldern och hemmahörande i Västsverige, först ansökte om att få använda ljuddämpare på sitt vapen i ammunitionsklass 3 fick han avslag av polisen. Trots att han visat intyg från hörselspecialist på att hans hörselskada kan förvärras av höga ljud.

Överklagade avslaget

Som huvudskäl till beslutet anförde polisen att jägaren hade två andra vapen – ett hagelgevär i kaliber 12 och ett kulgevär i ammunitionsklass 4 – som han inte har ljuddämpare till.

Missnöjd med avslaget överklagade jägaren till förvaltningsrätten.

Där ger man nu 45-åringen rätt. SMen enligt domstolen uppfyller 45-åringen de lagkrav på att tillstånd ska meddelas ”till skydd för hälsa och miljö endast om det är särskilt påkallat”.

Har medicinska skäl

Mannen har därmed rätt att använda ljuddämpare för att skydda sin hörsel. Att han ännu inte ansökt om tillstånd för att använda ljuddämpare på två andra vapen utgör enligt förvaltningsrätten inget skäl till att vägra honom tillstånd för ett tredje. Polismyndigheten gjorde därmed fel som avslog 45-åringens ansökan.

Förvaltningsrätten konstaterar även att det från och med den första juli i år inte kommer att krävas tillstånd för ljuddämpare för den som har rätt att inneha vapen.