Jaktnyheter

Jägare, markägare och politiker nedröstade om björn och järv

Det råder oenighet om järvar och björnar i Värmland. Foto: Gettyimages, montage
Jägare och markägare samt politiker i viltförvaltningsdelegationen säger nej till länsstyrelsens förslag, att Värmland ska ha en föryngring av järv och en föryngring av björn. Ja-sidan fick dock majoritet vid delegationens möte.
Länsstyrelsen i Värmland föreslår att länet ska ha en föryngring av björn och en föryngring av järv som minimimål. – Det är ett förslag som ska upp i rovdjursgruppen i mellersta samverkansrådet, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig vid länsstyrelsen i Värmland. I det mellersta samverkansrådet sitter landshövdingarna, som tidigare frångått förslag från de enskilda länsstyrelserna. Där handlar det om att fördela rovdjuren mellan länen. – I slutändan är det Naturvårdsverket som fattar beslut vad miniminivån ska vara för järv och björn i Värmland, säger Maria Falkevik.

Totala rovdjurstrycket

Förslaget i Värmland röstades igenom i Viltförvaltningsdelegationen med siffrorna sju mot fem. Representanterna för jägarna, ägare och brukare av jordbruksmark samt politiker från Moderaterna, Socialdemokraterna och Centern röstade emot. – Vi vill ha en konsekvensanalys av det totala rovdjurstrycket i Värmland. Men det fick vi inte igenom, säger Andrée Brask, som är jägareförbundare och sitter i viltförvaltningsdelegationen som jägarrepresentant. Kritiken mot länsstyrelsens förslag bygger bland annat på en rädsla för att myndigheten i framtiden kan stoppa björnjakt genom att hänvisa till miniminivån.

Kan nekas björnjakt

– Värmland ligger mitt i mellan Dalarna och Norge och naturligtvis rör sig björnar även hos oss. Men kan vi inte bevisa att vi har hona med ungar, så kan vi nekas björnjakt, säger Andrée Brask. Han pekar på att Värmland haft bra tillväxt i björnstammen – trots att det inte funnits någon miniminivå. – Vi ligger långt över mininivån för björn i Mellansverige. Att då Värmland ska ha en föryngring blir en sifferexercis som inte har någon praktiskt betydelse alls, säger Andrée Brask.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21