Jaktnyheter

Jägare gör stor rovdjurskoll i Rättvik

Nu ska jägarna i Rättvik ta reda på hur mycket rovdjur det finns på markerna. Foto: Gettyimages, montage

Rättviks jaktvårdskrets tar ett nytt grepp och gör en kraftsamling för att ta reda på hur mycket rovdjur det finns i kommunen.
- Vi samordnar oss och kommer att inventera rovdjur under två dygn när snön kommer, säger Anders Gravsjö, ordförande i kretsen.

"}}
Anders Gravsjö

Det är ett känt faktum att rovdjursstammarna blir underskattade, bland annat eftersom reglerna för kvalitetssäkring av rovdjur är så rigida att inte ens spår- och synobservationer räcker alla gånger för att fastslå exempelvis en föryngring.

– Vi har fått påstötningar från medlemmar som tycker att vi borde se över rovdjurssituationen. Vi tar ett helt nytt grepp som vi testar så snart det kommer snö. Vi har bjudit in alla viltvårdsområden, jaktlag och jaktföreningar att delta en lämplig helg, berättar Anders Gravsjö, ordförande i Rättviks jaktvårdskrets.

Man kommer att leta spår efter varg, lodjur och järv och samordna sig så att kommunens skogar blir metodiskt kartlagda.

– Vi planerar så att vägar och skoterleder snabbt blir inventerade – och samordnar oss så att inte flera jaktlag söker samma vägar. Och så ser vi till att länsstyrelsens personal kommer ut och kvalitetssäkrar spår som vi hittar, säger Anders Gravsjö.

Även i Örebro län kommer jägare att göra en insats för inventeringen.

– Länsföreningen i Örebro har bjudit in jägarna till en inventering av lodjursstammen, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig tjänsteman på Jägareförbundet.