Jaktnyheter

Jägare döms för att inte ha tagit hund till veterinär

En jägare döms för att inte ha tagit sin hund till veterinär. Pressbild: Carl Johan Erikson.

Hunden slogs med en grävling och fick en skada på nosen. Jägaren valde att själv ta hand om skadan. Nu döms han för att inte ha tagit hunden till veterinär.

Det var vid en jakt i november 2021 som hunden, en tysk jaktterrier, gick ner i gryt och där blev det kamp med en grävling. Vid händelsen skadade sig terriern på nosen.

Tidningen Dagens Juridik var först med att berätta om jägaren som valde att själv ta hand om skadan genom att tvätta och göra rent såret och sedan hålla koll på att ingen infektion uppstod.

Anonym anmälan

Någon gjorde dock en anonym anmälan till länsstyrelsen som i sin tur gjorde en polisanmälan. Det ledde till att mannen åtalades för djurplågeri.

Två veterinärer som bedömt skadan efterhand, den ene via bilder, menar att hunden, om den kommit direkt till veterinär, troligen hade behövt sys.

Den ene av veterinärerna bedömde skadan några veckor efter det att den uppstod. Han menade då att terriern mådde bra och att skadan var så gott som läkt. Samtidigt menar han att skadan troligen hade behövt sys om hunden kommit till veterinär direkt. Han är dock inte säker på hur detta påverkat hundens lidande:

” Tyska jaktterrier har ett mycket starkt psyke och är tåliga, så de brukar inte reagera på smärta. Alla skador orsakar viss smärta, men det är osäkert om hunden lidit på grund av den här skadan. Det är en mycket smärttålig hundras.”, säger han i förhör.

Lidande kunde ha minskats

Den andre veterinären har bedömt hundens skada via bilder. Han menar att hundens smärta hade kunnat minskas om den direkt kommit till veterinär.

” Hade såret sytts ihop när skadan var färsk så hade hundens lidande minskat, för då hade sårskadan slutits”, uppger den veterinär som bedömt skadan via bilder i förhör.

Jägaren menar i sin tur att denna veterinär också bedömt en äldre skada i samma område som den nya. Det och att den andra veterinären uttryckt osäkerhet kring skadans svårighetsgrad fick tingsrätten att fria jägaren.

Domen överklagades dock och nu har alltså hovrätten alltså gjort en annan bedömning.

” Det kan i och för sig inte uteslutas att hunden XX – som XX hävdat – tidigare har skadats av en grävling och att delar av läppen då slitits av. Oavsett detta är den skada som under alla förhållanden fanns kvar ännu tre veckor efter skadetillfället och som syns på de bilder som XX tog den 6 december 2021 av sådan omfattning och har en sådan placering att den borde föranlett XX att kontakta veterinär för en närmare undersökning.”, skriver hovrätten i sin dom.

Jägaren döms därför för brott mot djurskyddslagen till 30 dagsböter om 340 kronor. Han ska också betala 800 kronor till brottsofferfonden.

logo
Andreas Åsenheim