Jaktnyheter

Jägarbas i norr slår larm om framtidens fjälljakt

Ordföranden i Jägareförbundet Norrbotten, här med östsibiriska laikan Yaska, varnar för konsekvenserna av den pågående utredningen om jakten och fisket i fjällen. Foto: Privat

Jägareförbundets ordförande i Norrbotten slår larm om hur jakten och fisket på statens marker i renskötselområdet kan vara på väg att förändras.
- Det här är en jättefråga som kommer att få stora konsekvenser för kommande generationers möjligheter att jaga och fiska, säger Birgitta Isaksson.

"}}

Girjas sameby i Norrbotten vann över staten i Högsta domstolen, som slåg fast att det är Girjas sameby som ensam äger rätten att upplåta jakt och fiske på markerna.

Efter det har den socialdemokratiska regeringen tillsatt en utredning, som leds av Eric M Runesson, ledamot av Högsta domstolen. Ambitionen med utredningen är att anpassa lagstiftningen så att den harmonierar med girjasdomen.

– Redan i november ska det första delbetänkandet vara klart – och det handlar om jakt och fiske. Nu måste kunskapen om den här utredningen spridas bland alla svenska jägare och fiskare. Det handlar om all småviltsjakt, men utredningen ska också titta på hur älgjakten ska hanteras, säger Birgitta Isaksson.

Varnar

Hon varnar för att samebyarna själva kommer att bestämma om och var det ska jagas och fiskas.

– Ingenstans i utredningsdirektiven nämns lokalbefolkningarna eller andra näringar. Hälften av samebyarna tycker kanske att det bara är samebyarna som ska ha rätt att jaga och fiska, andra samebyar höjer kanske priserna på jakt- och fiskekort så att det blir jättedyrt, säger Birgitta Isaksson.

Hon pekar på att Girjas sameby redan stoppat möjligheterna för andra än norrbottningar att jaga och fiska i deras renskötselmarker.

– Tänk om alla landets cirka 50 samebyar gör likadant. Utredningen kan sluta med en katastrof – och det är viktigt att alla jägare och fiskare nu är med och påverkar, säger Birgitta Isaksson.

Klar utgångspunkt

Jenny Wik Karlsson är verksamhetschef och förbundsjurist på Svenska samernas riksförbund, SSR, och säger att målsättningen med processen i girjasmålet är klar för samebyarna: Utgångspunkten är att alla samebyar ska ha samma rätt som Girjas sameby nu fått i och med domen i Högsta domstolen.

– Ingenstans har det uttryckts att människor inte ska ha möjlighet att fiska och jaga. Men det är mänskligt att människor är rädda för sådant som de inte kan överblicka, säger Jenny Wik Karlsson.

Ingemar Blind, ordförande i Girjas sameby, försvarar att jakt- och fiskekort numera säljs endast till människor som är mantalsskrivna i Norrbotten.

”Mycket bättre”

– Vi har gjort det mycket bättre för norrbottningarna. Fjälljakten är inget outtömligt skafferi där det går att skjuta hejdlöst. Vi har haft samrådsmöten med mängder av organisationer och de tycker att det blivit bättre sedan det bara är människor från Norrbotten som får jaga ooch fiska här, säger Ingemar Blind.

För samebyarna handlar det bland annat om att kunna styra jakten och fisket så att renarna får betesro.

Så sent som på måndagskvällen hade lokala jägare i Norrbotten möte i Kiruna med utredare Eric M Runesson.

Här finns en video som ordföranden i Jägareförbundet Norrbotten, Birgitta Isaksson, medverkar i och som handlar om fjälljakten och lades ut på Youtube för några dagar sedan.