Jaktnyheter

Ja till skyddsjakt på kronhjort

Tre kronhjortar får skjutas i Nyköping sedan en lantbrukare fått skador på sina jordbruksgrödor.
Södermanlands Nyheter berättar i sin pappersupplaga att tre unga handjur får fällas och syftet med jakten är att skrämma bort andra hjortar. Länsstyrelsens personal har konstaterat att det är risk för allvarlig skada på de odlade grödorna och har därför sagt ja till skyddsjakten.