Jaktnyheter

Ja till jakt med rörlig belysning

Halmstad (JJ) Länsstyrelsen i Halland har tillstyrkt en ansökan från en jägare om att få använda rörlig belysning vid jakt på vildsvin, Totalt tre jägare i länet har tillstånd.
Vildsvinen har orsakat skador på framför allt potatis och spannmål och har under de senaste åren blivit mer aktiva nattetid. Skyddsjakt i gryning och skymning är därför inte längre tillräckligt, enligt jägarens ansökan. Tillståndet gäller fram till mitten på september i år och i slutet av perioden vill länsstyrelsen veta hur många vildsvin som har skjutits.