Jaktnyheter

Inventeringsresultat: så stor är lodjurstammen

Lodjursstammen i Sverige ökar, visar årets inventeringssiffror. Foto: GettyImages

Resultat från årets inventering av lodjur i Sverige är klar.

"}}

Nationellt visar årets siffror på en ökning med ungefär 100 djur jämfört med förra året. Antalet lodjur ligger över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer.

– I Sverige registrerades 213 familjegrupper under den gångna vinterns inventering. Det är en ökning från i fjol då 189,5 familjegrupper dokumenterades, säger Andreas Zetterberg, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Minskning i norr

Det är främst i mellersta och södra Sverige samt Västernorrland som man ser en ökning av antalet familjegrupper. I norra delarna av landet ser man istället en viss minskning, enligt Naturvårdsverkets rapport.

Endast honor med årsungar räknas, vilket påverkar resultatet beroende på föryngring. Utifrån dessa uppgifter beräknas hur många lodjur som finns i området. Inventeringen pågår varje år från första oktober till sista februari.

Det handlar främst om spårinventering samt allmänheten och länsstyrelsens viltkameror, men också observationer från jägare .

Licensjakt

– Naturvårdsverket har sedan tidigare delegerat rätten att besluta om licensjakt till samtliga länsstyrelser, utom Gotlands län, ett beslut som gäller till och med den 15 april 2022. Inventeringsresultatet medför inga förändringar av detta, säger Carl-Johan Lindström tf. chef för viltförvaltningsenheten, i ett pressmeddelande.

Beslutet fattades 2019 och gäller fram till den 15 april 2022.

Under inventeringssäsongen 2020/2021 kvalitetssäkrades 280 familjegrupper av lodjur i Skandinavien. Detta är en uppgång med 24 familjegrupper jämfört med 2019/2020. Av dessa 280 familjegrupper var 67 i Norge och 213 i Sverige. Baserat på antalet familjegrupper 2020/2021 uppskattas den norska delen av populationen till ca 395 lodjur